Beeldkwaliteitplannen

In een beeldkwaliteitplan zijn specifieke toetscriteria opgenomen die ertoe moeten bijdragen dat het bijzondere karakter van het gebied waarvoor het plan geldt behouden blijft dan wel versterkt wordt. In de gemeente Gennep zijn de volgende beeldkwaliteitplannen van kracht: