Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de veranderingen in de zorg en over het programma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen.

Van Wmo-adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein

Met de komst van de Wmo in 2007 is de Wmo-adviesraad ontstaan. Door de veranderingen in de zorg zijn onze taken als Wmo-adviesraad uitgebreid. We adviseren nu ook over de Jeugdzorg en de Participatiewet.  Daarom hebben we onze naam veranderd: van Wmo-adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein.

Meer taken

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in het sociaal domein. Hiermee bedoelen we de ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. De gemeente is voortaan verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking. Ook  de Jeugdzorg valt nu onder de gemeente. Daarnaast ondersteunt de gemeente inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt om mee te doen in de samenleving. Liefst via betaald werk, maar als dat niet lukt op een andere manier.
De veranderingen in de zorg vragen ook om een (pro)actieve en meedenkende rol van de inwoners.

Onafhankelijk en betrokken

Als Adviesraad Sociaal Domein geven we de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de veranderingen in de zorg en over het programma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen. We doen dit vanuit een onafhankelijke positie en een optimale betrokkenheid. Op die manier bewerkstellingen we de inspraak van inwoners bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van beleid over het sociaal domein in de gemeente Gennep.  Leden van de Adviesraad signaleren en inventariseren knelpunten en brengen deze onder de aandacht van het College.

De thema’s waarover we adviseren zijn zeer divers, soms eenvoudig maar vaak ook ingewikkeld. Het gaat over zaken als de ongewenste sluiting van de pinautomaat in Heijen of de renovatie van het centrum, maar ook over beleidsplannen van de gemeente, zoals het programma  ‘Ontmoeten Meedoen Ondersteunen’ of de kadernota ‘Gezond en Wel in 3D’.

Vergadering bijwonen

Vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar. Bent u geïnteresseerd in ons werk? U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Neem hiervoor contact op met de gemeente Gennep via de reguliere contactgegevens van de gemeente.

Wilt u iets melden bij de Adviesraad Sociaal Domein? Laat het weten via asdgennep@outlook.com.

Leden Adviesraad Sociaal Domein

Onze leden wonen in de gemeente Gennep en hebben kennis van en/of affiniteit met de verschillende onderdelen van de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. 
Om de verschillende belangen  goed te kunnen behartigen hebben we de Adviesraad in drie werkkamers verdeeld. De werkkamers specialiseren en verdiepen zich in één bepaalde wetgeving binnen het sociaal domein. Een klein comité bereidt de adviezen voor, waarna deze in de gezamenlijke maandelijkse vergadering  worden besproken.

Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein

 • Melanie de Kater              Voorzitter
 • Gwen ten Haaf                  Vicevoorzitter

Werkkamer Wmo

 • Mevrouw Zwart                   
 • Mevrouw Ten Haaf
 • Mevrouw Bakker
 • De heer Van den Ham

Werkkamer Jeugd

 • De heer Janzen
 • Mevrouw Van Gelder

Werkkamer Participatie

 • Mevrouw van den Heuvel
 • Mevrouw El Ghazi
 • Mevrouw De Kater
 • Mevrouw Kroon
 • De heer Janzen
 • Mevrouw Van de Venn

Adviseur vanuit gemeente Gennep: Marcella Willemse

Notulist: Petra Kerkhoff

Verslagen