Beleidsplan 'Ondersteund in de basis'

Als aanvulling op het beleidsplan 'Gezond en Wel in 3D – Ontmoeten Meedoen Ondersteunen in het sociaal domein’ heeft de gemeenteraad op 17 december 2014 het beleidsplan Ondersteund in de Basis vastgesteld, waarin de aanvullende ondersteuning voor minima en de schulddienstverlening zijn beschreven.