Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Beleidsplan 'Ondersteund in de basis'

Als aanvulling op het beleidsplan 'Gezond en Wel in 3D – Ontmoeten Meedoen Ondersteunen in het sociaal domein’ heeft de gemeenteraad op 17 december 2014 het beleidsplan Ondersteund in de Basis vastgesteld, waarin de aanvullende ondersteuning voor minima en de schulddienstverlening zijn beschreven.