Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Beleid

Beleid Openbare Ruimte

Meetlat Integrale Kwaliteit Gennep, Wegenbeleidsplan, Groenbeleidsplan.

link

Beleid sociaal domein

Beleid voor o.a. hulp, participatie, vrijwilligers en mantelzorgers, Adviesraad Sociaal Domein.

Link

Natuur- en landschapsbeleid

Informatie over duurzaamheid(sbeleid) in de gemeente Gennep en duurzame subsidiemogelijkheden voor bewoners en ondernemers.

link

Verkeer- / Vervoer- / Parkeerbeleid

Verkeer-/ Vervoer- en Parkeerbeleid van de gemeente Gennep.

Link

Structuurvisies

Beschrijving op hoofdlijnen van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen, plus beleidskeuzes.

Link

Beleid Kunst & Cultuur

Beleid voor kunst, cultuur en monumenten in de gemeente Gennep.

link

Hondenbeleid

Uitvoeringsplan Hondenbeleid gemeente Gennep (2016) met o.a. realisatie hondenspeelplaatsen.

link

Omgevingswet

Informatie over de nieuwe omgevingswet en de omgevingsvisie van de gemeente Gennep.

link

Duurzaam Gennep

Informatie over duurzaamheid(sbeleid) in de gemeente Gennep en duurzame subsidiemogelijkheden voor bewoners en ondernemers.

link

Veiligheidsbeleid

Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Gennep.

Link