Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

College van B&W

Wat doet het college?

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

Link

Programma en akkoord

Hier vindt u het meest actuele collegeprogramma en het coalitieakkoord.

Link

Samenstelling college van B&W

Wie zijn de burgemeester en wethouders?

Link

Besluitenlijsten

Besluiten(lijsten) en bijlagen van de collegevergaderingen, op datum, via de online vergaderkalender.

Link