Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

College van B&W

Wat doet het college?

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

Link

Programma en akkoord

Hier vindt u het meest actuele collegeprogramma en het coalitieakkoord.

Link

Samenstelling college van B&W

Wie zijn de burgemeester en wethouders?

Link

Nieuwe burgemeester

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Gennep? Lees meer over de procedure en help mee bij het opstellen van een profielschets.

Link

Besluitenlijsten

Besluiten(lijsten) en bijlagen van de collegevergaderingen, op datum, via de online vergaderkalender.

Link