Financiën, belastingen, subsidies

Online begroting 2020

Bekijk de online begroting 2020 via een gebruiksvriendelijke website van programma- tot detailniveau.

link

Belastingen

De belastingheffing en inning van de gemeente Gennep is ondergebracht bij BsGW.

Link

Online jaarstukken 2018

Bekijk het online jaarverslag en de jaarrekening 2018 via een gebruiksvriendelijke website.

link

Subsidieregelingen gemeente Gennep

De verschillende (maatschappelijke) subsidieregelingen van de gemeente Gennep.

Link

Financiële documenten

Bekijk hier de voorjaarsnota, begroting en andere financiële stukken van voorgaande jaren.

link