Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Financiën, belastingen, subsidies

Online begroting 2021

Bekijk de online begroting 2021 via een gebruiksvriendelijke website van programma- tot detailniveau.

link

Belastingen

De belastingheffing en inning van de gemeente Gennep is ondergebracht bij BsGW.

Link

Online jaarstukken 2019

Bekijk het online jaarverslag en de jaarrekening 2019 via een gebruiksvriendelijke website.

link

Subsidieregelingen gemeente Gennep

De verschillende (maatschappelijke) subsidieregelingen van de gemeente Gennep.

Link

Financiële documenten

Bekijk hier de voorjaarsnota, begroting en andere financiële stukken van voorgaande jaren.

link