Financiën, belastingen, subsidies

Online jaarstukken

Bekijk het online jaarverslag en de jaarrekening 2018 via een gebruiksvriendelijke website.

link

Subsidieregelingen gemeente Gennep

De verschillende (maatschappelijke) subsidieregelingen van de gemeente Gennep.

Link

Financiën gemeente Gennep

Voorjaarsnota gemeente Gennep, Begroting en andere financiële stukken.

link

Belastingen

De belastingheffing en inning van de gemeente Gennep is ondergebracht bij BsGW.

Link