Sluit venster x

E-formulieren

Door een technische storing werken de e-formulieren op dit moment niet voor mensen die buiten de gemeente Gennep wonen. We zijn bezig om dit op te lossen. We verzoeken u om het op een later moment nog eens te proberen. Onze excuses voor het ongemak.

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gemeenteraad

Voorbereidende raadsvergaderingen

Per vergadercyclus wordt bepaald welke onderwerpen worden behandeld.

meer info

Spreekrecht

Spreekrecht aanvragen voor een onderwerp op de raadsagenda.

Link

Samenstelling gemeenteraad

Wie zijn de raadsleden van de gemeente Gennep?

Link

Griffie

De griffier ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken.

Link

Rekenkamer

Doet onafhankelijk onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van gemeentelijke beleid.

Link

Agenda raad

Agenda van de informatiebijeenkomsten, voorbereidende en besluitvormende raadsvergaderingen met bijbehorende stukken.

Link

Instrumenten van de raad

Moties, amendementen, raadsonderzoek en raadsenquête, vragenuur, et cetera.

Link

Wat doet de gemeenteraad?

De werkwijze van de voorbereidende raad, besluitvormende raad en het presidium.

Link

Live beluisteren en terugluisteren

Voorbereidende en besluitvormende raadsvergaderingen beluisteren (extern).

Link