Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Procedure telling, ter inzage legging proces verbaal en officiële uitslag

Dit item is verlopen op 20-04-2018.

21 maart 2018: Openbare telling stembureau

Vanaf 21.00 uur, na afronding van het tellen per partij voor de gemeenteraad, tellen de stembureauleden handmatig de stemmen per kandidaat. Dit is openbaar en kiezers mogen hierbij aanwezig zijn. Daarna worden de stemmen geteld voor het referendum. Als het tellen van stemmen is afgerond, maakt het stembureau hiervan een proces-verbaal op (papieren verslag). De voorzitter van het stembureau brengt beide processen-verbaal naar de gemeente. De uitslagen worden daar getotaliseerd met behulp van een rekenhulpmiddel, zowel op partijniveau als op kandidaatsniveau. Het resultaat van deze optelling wordt vastgelegd in een document. Afschriften van het document en de processen-verbaal van de stembureaus worden ter inzage gelegd in de Poort van Gennep. De voorlopige uitslag wordt eveneens bekendgemaakt op www.gennep.nl.

22 maart 2018: Ter inzage legging processen-verbaal

De processen-verbaal van de stembureaus en het totale proces-verbaal liggen vanaf 22 maart 2018 ter inzage tijdens openingstijden van de Poort van Gennep.
Voor het referendum loopt de termijn totdat de Kiesraad de uitslag van het referendum bekend heeft gemaakt op 29 maart 2018.
Voor de gemeenteraad loopt de termijn totdat de raad heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden, ook op 29 maart 2018.

23 maart 2018: Het gemeentelijk centraal stembureau maakt officiële uitslag bekend van de gemeenteraadsverkiezingen

Twee dagen na de dag van stemming stelt het gemeentelijk centraal stembureau om 10.00 uur de officiële uitslag vast tijdens een openbare zitting. Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Tijdens deze openbare zitting kunnen aanwezigen wel eventuele bezwaren mondeling inbrengen over het verloop van de stemming of het tellen van de stemmen door de stembureaus. De bezwaren worden in het proces-verbaal opgenomen. De gemeente publiceert het proces-verbaal op www.gennep.nl.