Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Griffie

De griffier ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken. Tevens zorgt de griffier voor de planning, het verloop en verslaglegging van vergaderingen. De raadsgriffier is aanwezig tijdens raadsvergaderingen. Hij zit tijdens de raadsvergaderingen naast de burgemeester en is de secretaris van de raad.
De Gennepse raadsgriffie wordt bemand door een raadsgriffier en een griffiemedewerkster.
Heeft u een vraag aan de griffier? Dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres: griffie@gennep.nl.