Hondenbeleid

Hondenoverlast (vooral hondenpoep) wordt vaak genoemd als de grootste ergernis in onze gemeente. Daar willen we in Gennep graag iets aan doen.

 • 6x per jaar rijdt de poepzuiger door de gemeente;
 • Elke kern krijgt een hondenspeelplaats;
 • In Milsbeek, Ottersum, Heijen en Ven-Zelderheide komen afvalbakken met hondenpoepzakjes;
 • We hebben beleid en regels in Gennep met betrekking tot honden en gaan strenger handhaven zodra de eerste voorzieningen zijn gerealiseerd.
 • Wat mag er wel en niet in Gennep?

  Binnen de bebouwde kom:

  • Is uw hond aangelijnd;
  • Ruimt u de poep van uw hond op (ook in het gras);
  • Heeft u altijd een leeg hondenpoepzakje bij u, óók als uw hond zijn behoefte al heeft gedaan;
  • Is uw hond niet toegestaan op kinderspeelplaatsen en schoolpleinen;
  • Mag u gratis gebruikmaken van de hondenspeelplaatsen, waarbij u zich uiteraard aan de regels houdt; 
  • Betaalt u een boete bij de volgende overtredingen:
   - Niet opruimen van de hondenpoep: € 140,-
   - Geen leeg hondenpoepzakje bij u hebben: € 95,-
   - Loslopende hond: € 95,-
   (Deze bedragen zijn exclusief administratiekosten)
 • Hondenspeelplaatsen in de kernen

  Voor het einde van 2020 krijgt iedere kern in Gennep één hondenspeelplaats en in de kern Gennep komen er drie. Informatie met betrekking tot de locaties, regelgeving en inrichting hebben we opgehaald via een enquête, inloopavonden en overleg met direct aanwonenden. Alle door bewoners aangedragen locaties zijn getoetst aan o.a. eigendomspositie, bestemming, ligging van de locatie en druk op de wijk. Ook is er gekeken of er al andere initiatieven voor dezelfde locatie zijn ingediend. Vervolgens heeft het college een beslissing genomen over de definitieve locaties.

  Onderstaande locaties zijn reeds bekend:

  • Gennep: 1) Picardie tegenover de Prinsesmargrietstraat, 2) Kalboerstraat;
  • Heijen: Bosgebied achter Sleen, nabij de voetbalvelden;
  • Milsbeek: Verlorenland langs de Zwarteweg;
  • Ottersum: Steffenberg, bij de volkstuinen;
  • Ven-Zelderheide heeft o.a. in een enquête aangegeven geen behoefte te hebben aan een hondenspeelplaats.
 • Waar staan we nu?

  Momenteel worden voor de locaties in Ottersum, Milsbeek, Heijen en in Gennep aan de Picardie onderzoeken gedaan om vergunningen aan te vragen. Daarbij horen ook de gesprekken met aanwonenden. Voor de reeds bekende locaties zijn schetsontwerpen gemaakt. Dit zijn zogenaamde “praatplaten”, waar direct aanwonenden tijdens een overleg op kunnen reageren. Zodra deze definitief zijn, worden ze op deze pagina geplaatst.

  Bent u direct aanwonend en wil u graag meedenken? Stuur ons dan een mail met uw contactgegevens.

 • Hoe gaat het verder?

  Op 5 februari 2019 heeft het college besloten dat de hondenspeelplaats in Gennep langs de Picardie als eerste zal worden gerealiseerd. Met de kennis die we daarmee opdoen, hopen we ook alle overige locaties zo snel mogelijk in 2020 te realiseren.

  Naast de speelplaats aan de Picardie starten we met het plaatsen van afvalbakken met dispensers voor hondenpoepzakjes in de kernen Ottersum, Milsbeek, Heijen en Ven-Zelderheide.