Kind Expertise Centrum: voorbereidingen in volle gang

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 4 november een positief besluit genomen over het geld dat nodig is voor de realisatie van het KEC. Deze vergadering stond in het teken van de gemeentebegroting voor 2020 en daarop volgende jaren. Het KEC is een van de grote projecten in de begroting.

We kunnen verder met de voorbereidingen

Het voorlopig ontwerp van het nieuwe schoolgebouw wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ook gaan we verder met de aanbestedingsprocedure voor een aannemer. Intussen stelt de gemeente een bestemmingsplan op. Daarmee wordt het mogelijk het KEC te bouwen op de geplande locatie. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 11 december 2019 ter inzage; iedereen die dat wil, kan een reactie geven.

Na de zomervakantie van 2020 hopen we te starten met de bouw

Voordat de schop in de grond gaat, moet het terrein bouwrijp zijn. De gebouwen die nu nog op de plaats van het toekomstige KEC staan, worden gesloopt. Ruim vóór die tijd zal de tijdelijke huisvesting van leerlingen en medewerkers geregeld zijn.

Binnenkort doen we bodemonderzoek

Dat is gebruikelijk voorafgaand aan een bouwproces. Zo weten we zeker dat we op schone grond kunnen bouwen. We verwachten dat op het terrein van het toekomstige KEC geen vervuiling in de bodem zit, maar tijdens de bouw willen we natuurlijk niet op onaangename verrassingen stuiten. In de week van 18 november worden er monsters van de grond genomen. We kijken ook naar de aanwezigheid van PFAS. Waarschijnlijk zijn eind van dit jaar de resultaten van het bodemonderzoek bekend.

Werkgroep verkeer en inrichting gebied komt weer bij elkaar

De deelnemers van deze werkgroep – omwonenden, ouders en andere betrokkenen – hebben op 26 november hun volgende overleg. Dan werken ze samen met de projectleider en verkeerskundige van de gemeente de eerder gemaakte analyses en aanbevelingen verder uit.