Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gemeenteraad besluit over plaats KEC

De Gennepse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 29 oktober een besluit genomen over de plaats van het nieuwe kindcentrum. De raadsleden hebben het advies van burgemeester en wethouders gevolgd en gekozen voor een volledig nieuw gebouw aan de linkerzijde van de Picardie. Daarmee is het oorspronkelijke plan - bouwen op de plaats van de Maria Gorettischool - van de baan.

De nieuwe locatie van het KEC ligt links, op de plek van Elckerlyc en de Piramide.

De gemeenteraad wil dat bij de bouw rekening wordt gehouden met de leerlingenaantallen van nu en niet met de aantallen die over pakweg tien jaar worden verwacht. Dat laatste is eigenlijk gebruikelijk bij dit soort projecten. Het nieuwe gebouw wordt zó ingericht, dat onderdelen in de toekomst ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, mochten er dan minder leerlingen zijn.
Nu de gemeenteraad deze besluiten heeft genomen, is het tijd voor de volgende stap: het maken van een voorlopig ontwerp voor het nieuwe gebouw.