Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Nieuwe locatie voor toekomstig kindcentrum

Het plan was om het KEC te bouwen op het terrein rond de Maria Gorettischool. De gemeente heeft de afgelopen tijd verder onderzoek laten doen naar deze locatie. Er is gekeken naar verkeersveiligheid en parkeermogelijkheden, maar ook naar de ruimte die de scholen nodig hebben, technische eisen aan het gebouw, duurzaamheid, gevolgen voor flora en fauna en de inpassing van het gebouw in de omgeving.

Beste plaats

De onderzoeken maken duidelijk dat de oorspronkelijk uitgekozen locatie niet de meest geschikte plaats is voor de nieuwe school. Dat komt vooral doordat daar geen goede oplossing mogelijk is voor de verwachte verkeersproblemen. Daarom is ook naar andere locaties gekeken.
Uit de onderzoeken blijkt dat de linkerkant van de Picardie de beste plaats is voor het nieuwe schoolgebouw, waar nu De Piramide, Elckerlyc en het Meander-gebouw staan.

De nieuwe locatie van het KEC ligt links, op de plek van Elckerlyc en de Piramide.

Raad beslist

De gemeenteraad besluit over de locatie van het nieuwe kindcentrum. Dat gebeurt tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2018. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal in het oude stadhuis. Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergadering is ook thuis live te volgen via de lokale omroep Gennep News (ZIGGO kanaal 44; KPN, XS4All en Telfort kanaal 1374). Ook is het mogelijk om live mee te luisteren via de website van de gemeente.

Nadat de raad een definitief besluit heeft genomen, gaat de gemeente een inloopavond organiseren voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Meer informatie over de datum en het programma volgt binnenkort.
 

Bijlagen