Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raad stelt geld beschikbaar voor nader onderzoek

De gemeenteraad heeft in maart 2017 ingestemd met het voorstel van burgemeester en wethouders om een nieuwe onderwijsvoorziening te bouwen. Er zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om te onderzoeken of de ligging aan de rechterkant (locatie Maria Goretti) geschikt is. In dit onderzoek wordt gekeken naar de veiligheid en toegankelijkheid van het gebied. Medio 2018 is de stedenbouwkundige visie klaar waarin staat hoe het gebouw in de omgeving past.