Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadsinformatiebijeenkomsten

30 september 2019

Op 30 september zijn de raadsleden en andere belangstellenden bijgepraat over de ontwikkelingen rond het KEC.

Een van de belangrijke punten die werden toegelicht is het besluit van burgemeester en wethouders om het benodigde bouwbudget in de begroting van de gemeente op te nemen. Wethouder Peter Lucassen benadrukte in zijn inleiding het belang van het KEC voor de gemeente. Ook complimenteerde hij alle betrokken partijen met de resultaten die tot nu geboekt zijn.

Vervolgens gingen Bert Bosboom, projectleider van de gemeente, en Jean Paul Hofkens, de bouwmanager namens de gemeente, in op de stand van zaken, de nog uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor gemaakte planning.
U kunt hier de presentatie van deze avond nog eens inzien.

U kunt ook de beelden van de bijeenkomst terugkijken.

8 april 2019

Op maandag 8 april werden raadsleden en andere belangstellenden bijgepraat over de stand van zaken. Eerst werd kort stilgestaan bij de oorspronkelijke vertrekpunten voor het KEC en de uitgangspunten die inmiddels met de raad zijn afgesproken. Hiermee is de gemeente aan de slag gegaan, samen met de betrokken scholen en de kinderopvang.

KEC - Wat vooraf ging

Schetsen omgeving en gebouw

De afgelopen tijd is gewerkt aan schetsen voor het gebouw en het gebied eromheen. De raad heeft gevraagd om ook te kijken naar mogelijkheden voor meer speelruimte. Landschapsarchitect Saskia Bongers van Royal Haskoning presenteerde tijdens de bijeenkomst haar voorstel voor de inrichting van het gebied.

KEC – Presentatie landschapsarchitect

Architect Huub Frencken heeft gesprekken gevoerd met de toekomstige gebruikers van het KEC. Met deze input heeft hij een eerste schetsontwerp gemaakt voor het nieuwe gebouw.

KEC – Presentatie architect

Financiering door scholen

Michiel Leijser gaf namens het onderwijs (Lijn83, Invitare en Punt Speciaal) een korte presentatie. Hij legde uit welke financiële bijdrage de schoolbesturen mogen leveren aan de realisatie van het KEC.

KEC – Financiële bijdrage scholen

Waar staan we nu en hoe verder

Vervolgens vertelde Bert Bosboom, gemeentelijk projectleider van het KEC, wat er op dit moment verder nog speelt. In het kort ging hij in op het aanvullend verkeersonderzoek, de totstandkoming van de kostenraming, het aanbestedingsproces en de overige acties voor de komende tijd.

KEC - Waar staan we nu en hoe verder
Overzichtskaart aandachtspunten aanvullend verkeersonderzoek