Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Voorbereidingen in volle gang

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 4 november 2019 een positief besluit genomen over het geld dat nodig is voor de realisatie van het KEC. Deze vergadering stond in het teken van de gemeentebegroting voor 2020 en daarop volgende jaren. Het KEC is een van de grote projecten in de begroting.

Tijdelijke huisvesting en sloop

Het Speciaal Onderwijs Mikado heeft inmiddels haar intrek genomen in de Maria Goretti school. Na de interne verbouwing van het leegstaande Mikado gebouw aan de Stiemensweg 175, verhuist de Elckerlyc school naar deze locatie. Dat gebeurt in de meivakantie van 2020. Direct daarna start de sloop van de oude Elckerlyc locatie en het Meander gebouw. 

Nieuwbouw en inrichting buitenruimte

Op 21 februari 2020 is de omgevingsvergunning verleend en na de bouwvakantie van 2020 start de nieuwbouw. Volgens planning kan  de oplevering van het gebouw plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2022. Dit jaar is het ontwerp van de buitenruimte klaar. Dat betekent dat we op tijd kunnen starten met de aanleg.

Bekijk de beelden van het definitief ontwerp

Om een indruk te geven over het definitief ontwerp zijn beelden gemaakt. Kijk in de bijlage voor de beelden.

Bodemonderzoek

Eén van de vaste onderdelen van de planning is een bodemonderzoek. Een eerste onderzoek vond plaats in het najaar van 2019. De resultaten van dit onderzoek zijn op één uitzondering na  positief en vormen geen beletsel voor de realisatie van het KEC. Op het perceel achter het Groene Kruis gebouw is asbestvervuiling aangetroffen. Daar wordt aanvullend onderzoek gedaan om de hoeveelheid en ernst van de vervuiling vast te stellen.

Start werkzaamheden aanvullend bodemonderzoek

In overleg met de grondeigenaar (Destion) is dit onderzoek gestart in februari 2020. Het is nog niet bekend hoe lang de werkzaamheden duren. Dit hangt af van de hoeveelheid vervuiling, die de onderzoekers aantreffen.

Werkgroep verkeer en inrichting gebied

De deelnemers van deze werkgroep – omwonenden, ouders en andere betrokkenen – hebben op 26 november 2019 overlegd over  de eerder gemaakte analyses en aanbevelingen. Als u hierover meer informatie wilt of graag wilt meedoen, neem dan contact op met de projectleider Ingrid Veldscholte. Stuur een mailtje naar i.veldscholte@gennep.nl.