Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Natuur- en landschapsbeleid

Natuurbeleid

Hier vindt u het Landschapsontwikkelingsplan, opgesteld door gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar.

link

Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied (FKB)

Hier vindt u informatie over Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied (FKB).

link

Leidraad landschappelijke inpassing

De leidraad landschappelijke inpassing is opgesteld om bewoners bewust te maken van de kwaliteiten van het Gennepse landschap.

link