Natuur- en milieubeleid

Hieronder vindt u een aantal onderwerpen/beleidsthema's en beleidsstukken rond het natuur- en milieubeleid (waaronder ook het gemeentelijk rioleringsplan) van de gemeente Gennep.
Alle geldende (beleids)regels rond dit onderwerp vindt u in de Gennepse regelgeving.

Voor informatie over duurzaamheid/duurzame bespaarmaatregelen/subsidies, zie de pagina Duurzaam Gennep.

  • Gemeentelijk Rioleringsplan Gennep

    Een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) beschrijft – als verplichte planvorm ook opgenomen in de Wet Milieubeheer – op hoofdlijnen hoe invulling wordt gegeven aan de rioleringszorg. Het betreft een visie en strategie voor de lange termijn.

    Lees meer
Archief