Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied

De gemeente Gennep zorgt samen met stichting IKL en onder andere Plattelandscoƶperatie Limburg en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor een landschappelijke opwaardering in het buitengebied van onze gemeente. Hiervoor is geld beschikbaar uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.

Een aantrekkelijk erf; op ecologisch, cultuur-historisch of praktisch gebied verbetert de kwaliteit van de omgeving, voor bewoners en passanten.

Wilt u mooie hagen, fruitbomen of bosjes op uw erf realiseren? Of ruimte voor een mooie poel of een authentieke natuurlijke landschapspoort?
Neem dan contact op met het IKL om te zien of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.
Het Fonds bekostigt het advies ter plaatse en de benodigde materialen.

Zelf bent u verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer na aanleg.

Meer informatie bij Stichting IKL
De heer Mark Luijten
m.luijten@ikl-limburg.nl
www.ikl-limburg.nl