Gemeentelijk Rioleringsplan Gennep

Een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) beschrijft – als verplichte planvorm ook opgenomen in de Wet Milieubeheer – op hoofdlijnen hoe invulling wordt gegeven aan de rioleringszorg. Het betreft een visie en strategie voor de lange termijn.

Hiermee waarborgt de gemeente de continuïteit van de rioleringszorg, in lijn met de eisen vanuit wetgeving. De gemeente Gennep heeft in 2009 al uitstekend voorgesorteerd op deze verbreding naar de drie zorgtaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het actuele 'verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gennep' (vGRP) heeft een geldigheidsduur van zes jaar, van 2014 tot en met 2019.

Onderaan deze pagina kunt u het volledige plan downloaden.

Praktische informatie

Rioolaansluiting aanvragen

Rioolverstopping

Subsidie afkoppelen regenwater