Natuurbeleid

Hier vindt u het Landschapsontwikkelingsplan, opgesteld door gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar. 

Landschapsontwikkelingsplan

Het Landschapsontwikkelingsplan geeft de visie van de gemeente op het landschap, de bestaande kwaliteiten en de gewenste ontwikkelingen.
De projecten die vanuit de gewenste ontwikkelingen gedaan zouden kunnen worden, staan omschreven in het Uitvoeringsplan.

Het Landschapsontwikkelingsplan is door de Gemeente Gennep en de Gemeente Mook en Middelaar samen opgesteld. Bij het opstellen van het plan zijn ook de gebruikers en andere belanghebbenden van het landschap betrokken geweest. Het Landschapsontwikkelingsplan is in 2009 vastgesteld door de raad.