Nieuwsoverzicht

Lees hier de laatste nieuwsberichten van de gemeente Gennep.

 • Samen in actie tegen laaggeletterdheid!

  (14-11-2019)

  Wist u dat 1 op de 6 inwoners in onze regio grote moeite heeft met lezen en schrijven? Voor deze groep mensen is het lastig om mee te kunnen doen in onze samenleving. Daarom ondertekende wethouder Peter Lucassen namens de gemeente Gennep, samen met diverse andere organisaties, het Taalakkoord. De ondertekening vond plaats op woensdag 13 november, één jaar nadat in alle gemeenten in het Land van Cuijk en Maasduinen een Taalhuis in de Bibliotheek werd geopend. Samen met vrijwilligers kunt u hier oefenen om beter te leren lezen, schrijven en spreken. Maar ook computeren, solliciteren of het bijhouden van uw administratie.

  Lees meer
 • KEC: onderzoek naar bodem, parkeren en verkeer

  (14-11-2019)

  De gemeenteraad heeft begin november het benodigde geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van het KEC. De voorbereidingen voor het nieuwe schoolgebouw zijn in volle gang. Na de zomervakantie van 2020 hopen we te starten met de bouw. Vóór het zover is, willen we zeker weten dat we op schone grond kunnen bouwen.

  Lees meer
 • Nieuwbouwplan Hoenderpark Ottersum: 41 woningen en zorgcomplex

  (13-11-2019)

  In het nieuwbouwplan tussen de Hoenderweg en Goorseweg in Ottersum komen 41 woningen, een kleinschalig zorgcomplex en veel groen. Daartoe ondertekenden gemeente Gennep, Ruimte voor Ruimte Limburg C.V. en JAVO Vastgoed B.V. op 13 november een overeenkomst. "Er is een enorme vraag naar woningen in Ottersum. De gemeente werkt graag mee aan plannen om in die behoefte te voorzien", aldus wethouder Peperzak.

  Lees meer
 • Informatie over Lob van Gennep

  (12-11-2019)

  Op de website www.lobvangennep.nl vindt u veel informatie over het project dat zich richt op waterbescherming en waterberging. Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en ook via Facebook en Twitter kunt u actuele ontwikkelingen volgen. Nieuw is de vijfdelige reeks van interviews ‘Lob Actueel’ waarin experts antwoorden geven op veel gestelde vragen.

  Lees meer
 • Gennep steunt Molukse gemeenschap

  (12-11-2019)

  Op 26 september zijn de Molukken zwaar getroffen door een aardbeving. Daarbij zijn vele slachtoffers gevallen en mensen gewond geraakt. Meer dan honderdduizend mensen moesten noodgedwongen worden geëvacueerd. Ook zijn noodzakelijke basisvoorzieningen zoals een ziekenhuis, brug en universiteit zwaar beschadigd. De eerste hulp met noodtenten en gaarkeukens is inmiddels op gang gekomen, maar er is nog veel meer hulp nodig. Gemeente Gennep heeft een grote Molukse gemeenschap die zeer betrokken is bij deze ramp. Op verzoek van deze gemeenschap heeft de gemeenteraad besloten om een eenmalige bijdrage van 1 euro per inwoner van de gemeente, in totaal € 17.000,-, beschikbaar te stellen voor noodhulp.

 • Snoeibeurt gemeentelijke Maasheggen

  (12-11-2019)

  Het eeuwenoude Maasheggen landschap is uniek in West-Europa. Ook Gennep heeft nog een aantal Maasheggen, die een hoge natuur- en cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. De hagen langs de gemeentelijke buitenwegen worden momenteel geknipt door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). Dit gebeurt volgens een roulatiesysteem, zodat er variatie ontstaat en niet alle hagen tegelijk kaal zijn. Nadat het knipwerk is uitgevoerd, wordt het snoeiafval afgevoerd langs de doorgaande wegen (Stuwweg, de Mergeldijk en de Boxmeerseweg  in Heijen). Hier zal tijdelijk de toegestane snelheid worden beperkt.

 • Sportakkoord Gennep

  (12-11-2019)

  Op woensdag 6 november ondertekenden 33 organisaties het Sportakkoord Gennep, onder goedkeurend oog van wethouder Rob Peperzak. Het Sportakkoord Gennep is een lokaal vervolg op het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten en diverse sport- en maatschappelijke organisaties. In het Sportakkoord Gennep zijn gezamenlijke ambities benoemd voor de komende twee jaar, die mede gefinancierd worden vanuit het Rijk. De ambities op het gebied van vitale jeugd, vitaal meedoen en vitale sportaanbieders moeten ertoe leiden dat inwoners van gemeente Gennep nog meer gaan sporten en bewegen.

  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst Het verhaal van Gennep

  (12-11-2019)

  Op maandag 18 november wordt voor de leden van de gemeenteraad een werksessie over ‘het verhaal van Gennep’ georganiseerd. Het verhaal van Gennep is bedoeld om de gemeente toeristisch en recreatief op de kaart te zetten. Met name over cultuurhistorie, natuur en landschap zijn veel verhalen te vertellen die zowel voor bewoners als bezoekers interessant zijn.

  Lees meer
 • Voorbereidingen KEC in volle gang

  (12-11-2019)

  De gemeenteraad van Gennep heeft in de raadsvergadering van 4 november een positief besluit genomen over het bedrag dat nodig is voor de realisatie van het Kind Expertise Centrum (KEC). Deze vergadering stond in het teken van de gemeentebegroting voor 2020 en daarop volgende jaren. Het KEC is een van de grote projecten in de begroting.

  Lees meer
 • Presentatie historisch kinderboek en schilderworkshop

  (12-11-2019)

  Kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans en de gemeente Gennep gaan terug in de tijd en lanceren de komende jaren een reeks kinderboeken over de geschiedenis van Gennep. Op woensdag 27 november wordt het eerste boek gepresenteerd, dat gaat over Norbert, het fictieve neefje van Norbertus van Gennep. De boekpresentatie – met quiz over Gennep – vindt plaats in de Kenniskeuken van de bibliotheek in Gennep en duurt van 14.30 tot 15.30 uur. Aansluitend geeft Karline Linsen, de illustratrice van het boek, een schilderworkshop voor kinderen van 9 t/m 14 jaar.

  Lees meer
 • Onderzoek woonbehoefte van jongeren

  (08-11-2019)

  Gemeente Gennep vindt het belangrijk dat jongeren met plezier in de gemeente kunnen (blijven) wonen. Om een beter inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren, wordt een online woonbehoefteonderzoek uitgevoerd.

  Lees meer
 • Onthulling kunstwerk De Vuurvogel Milsbeek

  (06-11-2019)

  Op vrijdag 1 november onthulde Wethouder Rob Peperzak het kunstwerk De Vuurvogel in Milsbeek. Dat deed hij samen met de eigenaar, Mart Jansen. De Vuurvogel was vroeger een handwijzer naar de gelijknamige pottenbakkerij, die nu niet meer bestaat. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zette zich in voor restauratie van het beeld en gaf het een mooie nieuwe plek. De Vuurvogel is vanaf nu te bewonderen bij de kruising Achterbroek en Ovenberg.

  Lees meer
 • Mantelzorgcomplimentenpas vervalt

  (06-11-2019)

  De mantelzorgcomplimentenpas, die mantelzorgers korting geeft bij lokale winkels, wordt weinig gebruikt. Dit blijkt uit onderzoek onder mantelzorgers en ondernemers.

  Lees meer
 • Fietstunnel geopend

  (06-11-2019)

  Op vrijdag 1 november openden wethouder Janine van Hulsteijn en Marcel Grit van Roelofs Wegenbouw de fietstunnel onder de Weverstraat in Gennep.

  Lees meer
 • Euregio subsidie voor mini-projecten

  (06-11-2019)

  De Euregio Rijn-Waal ondersteunt projecten in het kader van „People to People” met middelen uit het EU-programma INTERREG V A Duitsland-Nederland.

  Lees meer
 • Samenwerkingsovereenkomst cultuurregio

  (06-11-2019)

  Tien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg bundelen hun krachten als cultuurregio.

  Lees meer
 • Een nieuwe visie op dienstverlening

  (06-11-2019)

  De samenleving verandert in een rap tempo. Internet en sociale media worden steeds belangrijker. Maar veel mensen hechten ook waarde aan persoonlijk contact.

  Lees meer
 • Raad stelt begroting voor 2020 vast

  (06-11-2019)

  Op maandag 4 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2020 vastgesteld.

  Lees meer
 • Jaar van de Ontmoeting krijgt support van Frans Timmermans

  (04-11-2019)

  Op donderdagavond 7 november 2019 komt Eurocommissaris Frans Timmermans naar Gennep om steun te geven aan het Jaar van de Ontmoeting. Op uitnodiging van de Stichting Evenementen Gennep (SEG) zal hij een voordracht houden over het Europese beleid met betrekking tot migratie- en vluchtelingenproblematiek. De bijeenkomst vindt plaats in de Van de Loozaal van het Landgoed Roepaen te Ottersum en is openbaar en gratis toegankelijk. Aanvang 20:00 uur: inloop vanaf 19:30 uur. In verband met het beperkt aantal plaatsen is vooraf reserveren noodzakelijk. Dat kan door een mail te sturen naar m.leideritz@planet.nl.

  Lees meer
 • Tulpenbollen FreedomFlame

  (30-10-2019)

  Wethouder Janine van Hulsteijn heeft op het Vrijheidsplein bollen van de FreedomFlame-tulp gepoot. Deelnemers van de Velopalise overhandigden deze tulpenbollen in september bij de tussenstop in Gennep.

  Lees meer
 • Afscheid burgemeester De Koning

  (30-10-2019)

  Op donderdagavond 24 oktober nam Peter de Koning afscheid als burgemeester van gemeente Gennep. Dat deed hij tijdens een openbare ‘tot ziens-bijeenkomst’ in Pica Mare.

  Lees meer
 • Koopstromenonderzoek 2019 van start

  (30-10-2019)

  Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar. De provincie zet zich samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Daarom start in Limburg een grootschalig onderzoek naar koopgedrag.

  Lees meer
 • Winteropenstelling kinderboerderij

  (30-10-2019)

  Vanaf zondag 27 oktober is de kinderboerderij in Gennep gesloten voor de winter. In deze periode openen ze echter op vier zaterdagen hun deuren en organiseren ze leuke activiteiten voor de jeugd.

  Lees meer
 • Fietstunnel open op 1 november

  (30-10-2019)

  Op vrijdagmiddag 1 november gaat de fietstunnel onder de Weverstraat open voor fietsers en voetgangers. Om 13.00 uur verrichten wethouder Janine van Hulsteijn en commercieel directeur Marcel Grit van Roelofs Wegenbouw een openingshandeling.

  Lees meer
 • Bladbakken voor herfstbladeren

  (23-10-2019)

  In week 43 en 44 worden op verschillende plekken in de gemeente weer bladbakken geplaatst. In de bladbakken kunt u bladeren van gemeentelijke bomen kwijt, geen snoeihout of ander afval. In week 50 en 51 worden de meeste bladbakken weer opgehaald. 

  Lees meer
 • Ontvangst nieuwe inwoners

  (23-10-2019)

  Op zaterdag 19 oktober werden de nieuwe inwoners van de gemeente Gennep welkom geheten in het stadhuis. Tijdens deze bijeenkomst werden eerste indrukken en ervaringen van de nieuwe inwoners uitgewisseld. Nadat zij kennis hadden gemaakt met het college werden zij door de stadsgidsen meegenomen voor een wandeling door Gennep.

 • Elektrische bedrijfsauto

  (23-10-2019)

  Elektrisch rijden draagt bij aan een schone lucht, minder geluidsoverlast en minder energieverbruik. Ook gemeente Gennep gaat meer elektrisch rijden om de CO2-uitstoot te verminderen en een goed voorbeeld te zijn voor ondernemers en inwoners. Eerder werd al een elektrische laadpaal geplaatst achter het gemeentehuis en begin oktober is de eerste elektrische bedrijfsauto afgeleverd. Deze auto rijdt volledig elektrisch. Medewerkers van de gemeente rijden vaak korte stukken, waardoor elektrisch rijden voor de gemeente zeer rendabel is.

 • Fietsen van Limburg naar Kreis Kleve

  (23-10-2019)

  Kreis Kleve heeft een fietsknooppuntensysteem aangelegd. In opdracht van de gemeenten Gennep, Bergen en Venlo heeft het Routebureau er voor gezorgd dat het Limburgse fietsnetwerk op dit Duitse netwerk werd aangesloten. Vanaf nu kan er dus onbezorgd van Noord-Limburg naar Kreis Kleve gefietst worden.

 • Concert Projectkoor Gelderland

  (23-10-2019)

  In het kader van 2019 Jaar van de Ontmoeting geeft het Projectkoor Gelderland op zondag 27 oktober een concert in de Sint Martinuskerk in Gennep. Het concert begint om 15.00 uur en is gratis toegankelijk. Projectkoor Gelderland bestaat uit musici die angst en wanhoop hebben gekend tijdens hun vlucht vanuit het geboorteland, dat zij vanwege oorlog of politieke onrust hebben moeten verlaten. Tijdens het concert worden deze verhalen verteld in de liederen die gezongen worden.

 • Jubileumweekend harmonie St. Caecilia eindigt met lintje

  (23-10-2019)

  Op zondag 20 oktober, tijdens de afsluiting van het 120-jarig jubileumweekend van harmonie St. Caecilia, ontving Harm Vullings uit Ven-Zelderheide een lintje van wethouder Peter Lucassen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Lees meer
 • Weverstraat vrijdag 25 oktober open

  (23-10-2019)

  Tegelijk met de aanleg van de fietstunnel is de Weverstraat volledig vernieuwd. Op vrijdagmiddag 25 oktober gaat de weg weer open; het exacte tijdstip is vooraf lastig in te schatten. Opvallende verschillen zijn de groene middenberm zoals in het verlengde op de Brugstraat, het verdwijnen van de langsparkeervakken en het kruispunt ter hoogte van de Burgemeester Woltersstraat.

  Lees meer
 • Ben Bizzie trapt af in Gennep

  (16-10-2019)

  Op vrijdag 11 oktober werd samen met de kinderen van groep 1 tot en met 5 van basisschool De Vonder het startschot gegeven voor Ben Bizzie. Daarbij werd het Ben Bizzie activiteitenboekje uitgedeeld. In dit boekje staan activiteiten van sport- en cultuurverenigingen uit Gennep. Kinderen kunnen op deze manier kennis maken met verschillende sporten, culturele activiteiten en verenigingen zonder eerst lid te worden. Aanmelden voor activiteiten kan via de website van Ben Bizzie.

 • Amerikaanse eiken bijven staan

  (16-10-2019)

  De Amerikaanse eiken aan de Stationsweg in Gennep worden niet gekapt. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren tegen de verleende kapvergunning is het besluit heroverwogen.

  Lees meer
 • Energieke start van Lokaal Sportakkoord

  (16-10-2019)

  In navolging op het Nationaal Sportakkoord werkt gemeente Gennep aan een Lokaal Sportakkoord. Hiermee willen we de bestaande samenwerking binnen Gennep Doet Mee stimuleren en met extra energie plannen uitvoeren, die het voor alle inwoners van de gemeente mogelijk maken om met plezier te gaan en te blijven sporten en bewegen.

  Lees meer
 • Nieuwe fysiotherapie praktijk sluit aan bij centrumvisie

  (16-10-2019)

  Op zaterdag 19 oktober opent wethouder Janine van Hulsteijn de nieuwe praktijk van Fysiotherapie Gennep-Oeffelt. De nieuwe praktijk aan de Spoorstraat in Gennep past goed in de centrumvisie die onlangs is vastgesteld. Daarin staat dat het kernwinkelgebied gecentreerd wordt naar het historische hart van de stad, waardoor er o.a. in de Spoorstraat weer ruimte komt voor dienstverlenende organisaties en wonen.

  Lees meer
 • Start aanleg glasvezelnetwerk

  (16-10-2019)

  Na een succesvolle campagne van Limburg Glasvezel is gemeente Gennep de eerste Limburgse gemeente waar een 100% dekkend glasvezelnetwerk wordt aangelegd. E-Fiber coördineert de aanleg hiervan in opdracht van de gemeente.  Het aanleggen en aansluiten van de glasvezelkabel gebeurt door een aannemer.

  Lees meer
 • De heer W.I.I. van Beek waarnemend burgemeester van de gemeente Gennep

  (10-10-2019)

  De gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer W.I.I. van Beek met ingang van 14 oktober 2019 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Gennep. De heer Van Beek was van 2013 tot 2019 commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.

  Lees meer
 • Cybercriminaliteit in het mkb

  (09-10-2019)

  De helft van de bedrijven in het mkb had in 2018 te maken met cybercriminaliteit, zoals phishing mails en digitale identiteitsfraude. Daarom is cybercriminaliteit een van de speerpunten in de samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en bedrijventerreinen bij het keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen.

  Lees meer
 • Wordt er bij de Kroonbeek al gewerkt aan de Lob van Gennep?

  (09-10-2019)

  De afgelopen weken kreeg het projectteam Lob van Gennep vaker de vraag of de huidige werkzaamheden aan de dijk, ter hoogte van de Kroonbeek, onderdeel zijn van het project. Dat is niet het geval: het project Lob van Gennep zit nog in de verkenningsfase. Pas aan het eind van de verkenning, over meer dan een jaar, vindt besluitvorming plaats. Ten vroegste in 2024 starten de werkzaamheden aan de Lob van Gennep.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Prinses Margrietstraat en omgeving

  (09-10-2019)

  Maandag 14 oktober 2019 start Gebra Infra met de werkzaamheden voor de reconstructie van de Prinses Margrietstraat, Roggestraat, Steendalerstraat en Groene Kruisstraat in Gennep.

  Lees meer
 • Voorkom heling

  (09-10-2019)

  Dieven verdienen geld aan de verkoop van gestolen spullen. Het illegaal kopen en verkopen van gestolen spullen noemen we heling. Hieronder vindt u tips wat u kunt doen om heling te voorkomen, waardoor inbraak en diefstal voor de dief niet meer aantrekkelijk zijn.

  Lees meer
 • Programmatische Aanpak Stikstof ongeldig verklaard

  (09-10-2019)

  Welke gevolgen heeft dit voor gemeente Gennep?

  Lees meer
 • College op bedrijfsbezoek bij ESP

  (09-10-2019)

  Op dinsdag 1 oktober heeft het college een bezoek gebracht aan het bedrijf ESP. ESP is gevestigd op bedrijventerrein De Heij, maar heeft ook vestigingen in Heijen en Siebengewald. Erwin Jansen, mede-eigenaar en ook zelf actief als fysiotherapeut, gaf een presentatie over het bedrijf.

  Lees meer
 • Vijf nieuwe mogelijke oplossingsrichtingen Lob van Gennep

  (02-10-2019)

  Stuurgroep Lob van Gennep neemt de komende maanden de tijd om volop in gesprek te blijven met de omgeving en nieuwe oplossingsrichtingen verder uit te werken. Maar welke oplossingsrichtingen liggen op dit moment op tafel? Dit artikel geeft een overzicht.

  Lees meer
 • Groen licht voor maatschappelijke diensttijd Noord-Limburg

  (02-10-2019)

  Noord-Limburg mag aan de slag met maatschappelijke diensttijd (MDT). De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray hebben een subsidie toegekend gekregen om in 2020 te starten met het MDT-project ‘FUTURE’.

  Lees meer
 • Hondenpoepzakjes verstoppen het riool

  (02-10-2019)

  Regelmatig vinden we hondenpoepzakjes in rioolputten. Deze raken hierdoor verstopt en dit kan tot wateroverlast leiden. In de gemeente staan op verschillende locaties speciale afvalbakken met hondenpoepzakjes. Wanneer u de poep van uw hond heeft opgeruimd, kunt u het zakje in een van deze afvalbakken weggooien.

 • Terugblik slotbijeenkomst Goed Samenleven

  (02-10-2019)

  Vrijdag 20 september was de slotbijeenkomst van regionaal project Gewoon Goed Samenleven. Netwerkgroep Samen Verder in Gennep deelde hier de succeservaringen en dilemma’s met andere gemeenten. Betrokken inwoners en wethouder Peter Lucassen waren daarbij aanwezig.

  Lees meer
 • Gouverneur op zoek naar waarnemend burgemeester

  (02-10-2019)

  Een afvaardiging vanuit de gemeenteraad en het college hebben vrijdag gesproken met de gouverneur van Limburg, Theo Bovens. De verwachting is dat uiterlijk half oktober een waarnemend burgemeester in Gennep zal aantreden die zes tot acht maanden zal blijven.

  Lees meer
 • Textiel recyclen, help mee!

  (25-09-2019)

  Veel mensen gooien gebruikt textiel weg met het restafval waarmee het wordt verbrand. Dat is zonde, want het grootste deel is geschikt voor hergebruik of recycling. Bijvoorbeeld via de Kledingbank, of het wordt gerecycled tot vulling voor de auto-industrie of andere doeleinden. Lever daarom gebruikte kleding in bij een textielcontainer van de gemeente. Dat is beter voor het milieu.

  Lees meer
 • Bijeenkomst Lokaal Sportakkoord

  (25-09-2019)

  Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Om dat te bereiken, is het belangrijk dat verenigingen, organisaties, gemeente en ondernemers meer samenwerken. Daarvoor wordt een lokaal sportakkoord gemaakt. Woensdagavond 2 oktober van 19.00 tot 21.00 uur komt sportminnend Gennep hiervoor bij elkaar in zaal Pica Mare.

  Lees meer
 • Begroting 2020

  (25-09-2019)

  Afgelopen week heeft het college de ontwerpbegroting voor 2020 en daarop volgende jaren vastgesteld. In de nieuwe begroting is onder meer geld opgenomen voor het Kind Expertise Centrum, aanpassingen aan de Zwarteweg in Milsbeek en een onderzoek naar een mogelijke verbindingsweg tussen de Ringbaan en de N271. Ook wil de gemeente onder andere investeren in de kwaliteit van de Gennepse begraafplaats, de nieuwe centrumvisie en het onderhoud van de bosranden.

  Lees meer
 • Vertrek burgemeester

  (24-09-2019)

  Het vertrek van Peter de Koning, inmiddels oud-burgemeester van gemeente Gennep, heeft veel stof doen opwaaien. Als wethouders hebben wij noch naar de inwoners, noch naar de media nadere uitleg gegeven over onze beweegredenen om naar de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad te stappen. Wij begrijpen heel goed dat dit vragen oproept.
  Echter, bij het beëindigen van de benoeming van de heer De Koning hebben beide partijen - zoals overigens gebruikelijk bij overeenkomsten die personen aangaan - schriftelijk met elkaar afgesproken hierover niet naar buiten te treden. Van onze kant willen wij ons aan deze afspraak houden. Hoe moeilijk ons dat ook valt.

  Lees meer
 • Programmabegroting 2020

  (18-09-2019)

  Het college heeft in haar vergadering van 17 september 2019 de ontwerp Programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 vastgesteld. De Programmabegroting is openbaar en inmiddels online beschikbaar.

  Lees meer
 • Burgerhulpverlening en AED

  (17-09-2019)

  Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst. Een ambulance redt het vaak niet om binnen zes minuten bij het slachtoffer te zijn. U misschien wel. Daarom zijn er burgerhulpverleners: vrijwillige hulpverleners die zijn aangemeld bij het alarmeringssysteem HartslagNu. Met dit systeem worden burgerhulpverleners vanuit de Meldkamer Ambulancezorg gealarmeerd als er in hun woon- of werkomgeving een melding is van een hartstilstand.

  Lees meer
 • Beweeglint feestelijk geopend

  (17-09-2019)

  Op vrijdag 13 september 2019 is het beweeglint in Gennep-West feestelijk geopend. Het beweeglint is een route van drie kilometer door Gennep-West, waarbij je wandelt en onderweg oefeningen doet. Hierbij maak je gebruik van het straatmeubilair. Ook is het mogelijk twee kortere routes te volgen voor wie wat minder mobiel is. Het startpunt van de route is de Torenstraat, achter het stadhuis, aan de zijkant van het gemeentekantoor. Het beweeglint eindigt in beweegtuin Gennep-West, die is uitgebreid met een toestel voor de jeugd.

  Lees meer
 • Nieuwe toeristische uitstraling zet Gennep verder op de kaart

  (17-09-2019)

  Toerisme vormt met meer dan een miljoen overnachtingen per jaar een belangrijke pijler in de gemeente Gennep. Met het routeboek versterking vrijetijdseconomie wil de gemeente haar toeristische positie nog verder verstevigen. Eén van de projecten uit dit boek is een eigen toeristische website voor de gemeente. Binnenkort wordt deze gelanceerd. Op 16 september onthulde wethouder Janine van Hulsteijn alvast het nieuwe toeristische beeldmerk.

  Lees meer
 • Raadsinformatiebijeenkomst Kind Expertise Centrum (KEC)

  (17-09-2019)

  Op maandag 30 september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor de leden van de gemeenteraad. Zij worden dan bijgepraat over het Kind Expertise Centrum (KEC). Wat is de stand van zaken? Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Dat komt deze avond allemaal aan bod.

  Lees meer
 • Toekomst Maasheggen: denkt u mee?

  (17-09-2019)

  Het netwerk van Maasheggen vormt het oudste cultuurlandschap van Nederland. Als men het over de Maasheggen heeft, dan bedoelt men meestal de Maasheggen aan de Brabantse zijde van de Maas welke in 2018 zijn benoemd tot Unesco biosfeergebied.

  Lees meer
 • Goed Samenleven in Gennep

  (17-09-2019)

  'Niet óver maar mét nieuwkomers' 

  Goed Samenleven is een project waarin gemeenten, organisaties en provincie Limburg twee jaar samenwerkten om de sociale integratie van nieuwkomers in Noord-Limburg te bevorderen. Tijdens de slotbijeenkomst op vrijdag 20 september in Oostrum deelt het netwerk Samen Verder in Gennep hun succeservaringen en dilemma’s met andere gemeenten.

  Lees meer
 • Gemeenteraad bijgepraat over vertrek burgemeester

  (16-09-2019)

  Op 16 september is de Gennepse gemeenteraad door de vertrouwenscommissie bijgepraat over het vertrek van burgemeester Peter de Koning. De vergadering vond plaats achter gesloten deuren en werd voorgezeten door Jacques van Bergen, die eerder door de raad was benoemd als plaatsvervangend voorzitter.

  Lees meer
 • Uw gegevens in de basisregistratie personen

  (13-09-2019)

  In de basisregistratie personen (BRP), de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Gennep. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen.

  Lees meer
 • Aanleg fietstunnel Weverstraat

  (10-09-2019)

  Op vrijdag 13 september wordt de nieuwe fietstunnel met een hijskraan onder de Weverstraat geïnstalleerd. De werkzaamheden zijn via een webcam te volgen, kijk hiervoor op www.roelofsgroep.nl/weverstraat. In verband met deze werkzaamheden zijn de Brabantweg en Weverstraat afgesloten tot en met (uiterlijk) 14 september. Informatie over omleidingsroutes vindt u op de webpagina over de fietstunnel.

  Lees meer
 • Sportgala Gennep: nomineer uw sportheld!

  (10-09-2019)

  Wie is uw lokale topper, of welke sportvereniging verdient het volgens u om in het zonnetje gezet te worden? Gennep News, Gennep Doet Mee en gemeente Gennep organiseren op vrijdag 13 december het Sportgala! Voorafgaand aan het Sportgala is er voor de jeugd het Sportgala Junior.

  Lees meer
 • Dijkgraaf en wethouder over Lob van Gennep

  (10-09-2019)

  Patrick van der Broeck (voorzitter van de stuurgroep Lob van Gennep, tevens dijkgraaf Waterschap Limburg) en Rob Peperzak (wethouder gemeente Gennep) waren te gast bij Maasduinen Centraal. Ze gaven een toelichting over het hoe en waarom van de Lob van Gennep, over de oplossingsrichtingen die op tafel liggen en over het verdere proces tot aan besluitvorming eind 2020. 

  Lees meer
 • Inloopavond reconstructie Prinses Margrietstraat e.o

  (10-09-2019)

  Maandag 14 oktober start Gebra Infra met de werkzaamheden voor de reconstructie van de Prinses Margrietstraat, Roggestraat, Steendalerstraat en Groene Kruisstraat. De reconstructie richt zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid, waterhuishouding en parkeermogelijkheden. Volgens de voorgenomen planning duren de werkzaamheden tot begin maart 2020, afhankelijk van weersomstandigheden en andere factoren.

  Lees meer
 • Renovatie stadhuis

  (10-09-2019)

  Sinds begin september staat het oude stadhuis in de steigers. Na de verbouwing van de raadzaal begin 2019 is nu de buitenzijde aan de beurt. De renovatie omvat vervanging van het natuurstenen leiendak, restauratie van natuurstenen elementen, reparatie en deels vernieuwing van de houten luiken en het volledig schilderen van het houtwerk. Trouwen in de raadzaal is tijdens de renovatie mogelijk, maar bruidsparen moeten er rekening mee houden dat het stadhuis in de steigers staat. Ook is het stadhuis in deze periode niet toegankelijk voor rolstoelen. In overleg met de gemeente kunnen bruidsparen – net als altijd – ook voor een andere trouwlocatie kiezen. De verwachte afronding van de werkzaamheden is in december 2019.

 • Actuele kostenbegroting voor KEC

  (04-09-2019)

  Voor het gebouw en de naaste omgeving van het Kind Expertise Centrum (KEC) is een voorlopig ontwerp gemaakt. Op basis daarvan heeft de gemeente een actuele kostenbegroting opgesteld. De gemeenteraad bepaalt waaraan het geld van de gemeente wordt besteed. De raadsleden nemen tijdens de behandeling van de begroting in november een besluit over het benodigde bedrag voor het KEC.
  Er is veel geld gemoeid met de realisatie van de nieuwe school, maar het gaat dan ook om een grote en belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van Gennep.

  Lees meer
 • Omgevingswerkgroepen Lob van Gennep in volle gang

  (04-09-2019)

  Afgelopen juni zijn vijf omgevingswerkgroepen van start gegaan. In elke groep neemt een tiental mensen met verschillende belangen en achtergronden in het gebied van de Lob van Gennep deel. De vijf werkgroepen zijn Ottersum/Ven-Zelderheide, Milsbeek, Middelaar/Plasmolen, Agrariërs en Dorpsraden. In deze omgevingswerkgroepen worden ideeën en zorgen van bewoners en andere betrokkenen opgehaald en gaan we in op vragen die leven. Vervolgens bekijken we samen of en hoe we deze ideeën in de plannen kunnen verwerken. Zo werken we aan oplossingen voor een betere bescherming tegen hoogwater, betere berging van hoogwater en het aantrekkelijker maken van het gebied.

  Lees meer
 • Burgemeester De Koning legt taken neer

  (03-09-2019)

  Aan het eind van de raadsvergadering van 1 juli jl. kondigde burgemeester Peter de Koning zijn vertrek bij de gemeente Gennep aan. Met ingang van vandaag - 3 september 2019 - legt hij zijn taken binnen de gemeente neer. De Koning concludeert dat het niet meer haalbaar is de door de wethouders ervaren verstoorde relatie binnen het college te herstellen.

  Lees meer
 • Centrumvisie: naar een levendige winkelstraat

  (27-08-2019)

  Lege etalages: ze maken de winkelstraat er niet gezelliger op. Dat ervaart het winkelend publiek, maar ook de ondernemers die met een aantrekkelijk aanbod van producten en diensten klanten proberen te trekken. Niet voor niets heeft het college als ambitie het Gennepse winkelhart bruisender te maken. Om dat te bereiken is samenwerking essentieel.

  Lees meer
 • Lob van Gennep

  (20-08-2019)

  “Mensen hebben nog vragen en zorgen. Dat begrijp ik goed. We staan aan het begin van dit project."

  Marijke van der Steen is omgevingsmanager van het project Lob van Gennep. Wat een omgevingsmanager doet? Marijke vertelt: “Ik zie mijn rol vooral als ‘schakel’ tussen de mensen uit het gebied en het projectteam. Zo probeer ik alle inzichten en ideeën, maar ook de zorgen van mensen in te brengen in ons team van specialisten. De kernvraag is wat mij betreft: Laten we het gebied, zoals het nu is met een lager veiligheidsniveau, en accepteren we dat het op een natuurlijke manier instroomt? Of treffen we maatregelen, waardoor het gebied later instoomt, maar wel volgens een vastgelegd protocol? Of zijn er nog andere (tussen)oplossingsrichtingen mogelijk? Het gaat dus echt ergens over. Laten we met elkaar in gesprek raken en blijven.”

  Het hele interview met Marijke kunt u lezen op www.lobvangennep.nl/interview

  Lees meer
 • Basisveiligheid voor iedereen, ook in de Lob van Gennep

  (14-08-2019)

  Voor dijkgraaf Patrick van der Broeck, voorzitter van de Stuurgroep Lob van Gennep, is het heel helder: “Door maatregelen te nemen in de Lob van Gennep krijgen inwoners in het gebied een betere bescherming tegen hoogwater. Niet iedereen staat er bij stil, maar op dit moment stroomt er water het gebied in bij hoogwater. Met het project zoeken we naar mogelijkheden om dit water pas veel later het gebied in te laten stromen. Dat is beter voor de mensen in het gebied en de mensen verderop langs de Maas.”

  Lees meer
 • Webcam ooievaars

  (31-07-2019)

  Op woensdag 31 juli 2019 gaat de livestream via Beleefdelente.nl  uit en kunt u de ooievaars op het Gennepse stadhuis weer volgen via onze website www.gennep.nl/ooievaar. De drie jonge ooievaars zijn in juli uitgevlogen. Naar verwachting trekken ze in de loop van augustus in een grote groep naar Zuid-Europa of West-Afrika om te overwinteren.

 • Sportgala terug van weggeweest!

  (17-07-2019)

  Gemeente Gennep heeft een bruisend verenigingsleven met veel vrijwilligers. Ook worden er regelmatig mooie sportprestaties neergezet. Dat mag meer gewaardeerd en vooral gevierd worden, vindt Erik Spikmans van Gennep News. Na er jaren geen te hebben gehad, nam hij het initiatief om samen met de gemeente Gennep, Gennep Doet Mee en diverse vrijwilligers weer een sportgala te organiseren. En wel op vrijdag 13 december 2019, dus noteer deze datum alvast in uw agenda!

  Lees meer
 • Pannaveld en skatepipes verplaatst

  (17-07-2019)

  Gemeente Gennep is in het bezit van een mobiel pannaveld en twee quarter pipes. Deze worden elk halfjaar naar een nieuwe locatie verplaatst, zodat zoveel mogelijk kinderen hier gebruik van kunnen maken.

  Lees meer
 • Nieuwe aanpak schulddienstverlening

  (26-06-2019)

  Per 1 juli vernieuwt gemeente Gennep de schulddienstverlening. Er komt nog meer aandacht voor het voorkómen van schulden. Dat betekent dat er meer voorlichtings- en preventieactiviteiten komen, er nog meer gewerkt wordt vanuit de leefomgeving van de betrokken inwoner en dat schulden nog vroeger gesignaleerd en opgelost gaan worden voordat ze uit de hand lopen.

  Lees meer
 • Uw paspoort of ID-kaart aan huis bezorgd

  (13-06-2019)

  Gemeente Gennep breidt haar dienstverlening uit. Vanaf 3 juni hoeft u nog maar één keer naar het gemeentekantoor als u een nieuw paspoort of nieuwe ID-kaart nodig heeft. Wanneer u bij de balie een aanvraag doet voor een nieuw reisdocument, kunt u voortaan kiezen. U haalt het document op bij de gemeente óf u laat het bezorgen: thuis of op een ander adres. Voor de bezorging betaalt u vijf euro als bijdrage in de kosten.

  Lees meer
 • Van harte welkom in het OuderCafé!

  (10-05-2019)

  Vind je het leuk om andere ouders, verzorgers of aanstaande ouders te ontmoeten? Kom dan eens langs in het OuderCafé in de bibliotheek van Gennep. Elke tweede zondag van de maand kun je daar van 10.00 tot 12.00 uur in een ongedwongen sfeer nieuwe mensen leren kennen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Voor de kinderen is er voldoende ruimte om te spelen en er is allerlei speelgoed aanwezig. De toegang is gratis.

  Lees meer
 • Gezondheid: meer dan alleen afwezigheid van ziekte

  (08-05-2019)

  Onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber vroeg aan ruim 2.000 mensen wat zij verstaan onder gezondheid. Wat blijkt? Het gaat mensen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid. Ze vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk.

  Lees meer
 • Nieuwe fietsroutes & openingstijden VVV

  (17-04-2019)

  Met het prachtige lenteweer is het heerlijk om erop uit te gaan. Wist u al dat er nieuwe grensoverschrijdende fietsroutes zijn? Deze sluiten, ook in Duitsland, aan op het knooppuntensysteem. De routes hebben elk een eigen thema, zoals fietsen langs het oorlogsverleden, fietsen langs heerlijkheden in het grensgebied en op ontdekkingstocht in het spoor van het Duits Lijntje. De fietsroutes zijn verkrijgbaar bij het VVV-kantoor en diverse horecagelegenheden en campings in de regio. Kijk voor meer informatie op www.dynamicborders.eu.

  Lees meer
 • Stichting Leergeld: alle kinderen mogen meedoen

  (04-04-2019)

  Stichting Leergeld De Stuwwal zet zich in om sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en zonder vermogen, te voorkomen. Leergeld biedt kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten op school, sport of cultuur.

  Lees meer
 • Werkzaamheden fietspad Weverpark

  (20-03-2019)

  Op maandag 25 maart 2019 start Gebra Infra BV met de uitvoering voor de aanleg van het fietspad door het Weverpark. De werkzaamheden bestaan uit grondwerkzaamheden, het verleggen van kabels en leidingen, het (her)bestraten van het gebied dat grenst aan de noordzijde van het Weverpark en het aanbrengen van een fietspad vanaf de Kleermakersgroes naar de Brabantweg. Waar nodig worden passende (verkeers)maatregelen getroffen om de overlast te beperken. Omwonenden en omliggende bedrijven worden hierover door de aannemer geïnformeerd.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Melkstraatje

  (18-03-2019)

  In het voorjaar wordt het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Gennep uitgebreid met twintig parkeervakken aan het Melkstraatje. Hiervoor worden eerst vier bomen verplant. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de stroom van de openbare verlichting aan het Melkstraatje afgekoppeld. Dat betekent dat het Melkstraatje de komende tijd niet verlicht is tussen zonsondergang en zonsopgang.

  Lees meer
 • Gennep in ArcheoRoute Limburg

  (18-03-2019)

  Op vrijdag 15 maart onthulde gedeputeerde Hans Teunissen in Gennep twee locaties van de Limburgse ArcheoRoute: het ‘Genneper Huys’ en de ‘Franken van Gennep’. Dankzij de ArcheoRoute worden archeologische vindplaatsen en verhalen geopend, die veelal verborgen en gesloten in de aarde onder onze voeten liggen.

  Lees meer
 • Thomas Architecten tekent voor vernieuwd gemeentekantoor Gennep

  (18-03-2019)

  Thomas Architecten uit ’s Hertogenbosch is door gemeente Gennep verkozen om het te vernieuwen gemeentekantoor te ontwerpen. Dit bureau kwam na een aanbesteding als beste naar voren om een nieuwe werkomgeving te ontwerpen die past bij de huidige tijd. Op maandag 18 maart 2019 tekenden burgemeester De Koning en Thomas Vullings de overeenkomst in de onlangs vernieuwde raadzaal van het oude stadhuis.

  Lees meer
 • Boomfeestdag 2019

  (15-03-2019)

  Op 13 maart, Nationale Boomfeestdag, plantten de kinderen van groep 5/6 van basisschool de Heggerank in weer en wind, samen met IVN en wethouder Rob Peperzak, een vijftal wilgenbomen op de Mergeldijk in Heijen.

 • Gennep tekent RetailDeal

  (15-03-2019)

  Sinds maandag 11 maart is gemeente Gennep officieel RetailDeal-gemeente. In aanwezigheid van Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken, tekende wethouder Janine van Hulsteijn de overeenkomst voor een toekomstbestendige detailhandel. Wat betekent dit voor Gennep? 

  Lees meer
 • Vernieuwde raadzaal

  (11-03-2019)

  De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een opknapbeurt van de raadzaal in het oude stadhuis aan de Markt in Gennep. De eerste fase is nu afgerond. De gehele raadzaal is opnieuw geschilderd en voorzien van nieuw meubilair en audiovisuele apparatuur. Door het plaatsen van camera’s zijn de raadvergaderingen nu ook rechtstreeks te volgen via Gennep News.

  Lees meer
 • Pagepark wordt afgerond | Duurzame woningen en ruimte voor groen

  (11-03-2019)

  Pagepark wordt eindelijk afgerond. Op maandag 11 maart 2019 tekenden Peter de Koning, burgemeester gemeente Gennep en Gosse Dousma, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling de overeenkomst voor de laatste fase van het nieuwbouwplan. Er komen acht sociale huurwoningen, twintig twee-onder-een-kapwoningen en zesentwintig vrije kavels waarop mensen hun eigen ontwerp kunnen bouwen.

  Lees meer
 • Vleermuiskasten gemeentekantoor

  (22-02-2019)

  Vorige week zijn aan de buitenmuren van het gemeentekantoor een aantal vleermuiskasten geplaatst. Hier kunnen vleermuizen zich schuilhouden als het oude stadhuis aan de Markt aan de buitenzijde wordt gerenoveerd. Daar huizen de vliegende zoogdieren in kieren en onder het dak.

  Lees meer
 • Hondenspeelplaats Kalboerstraat

  (13-02-2019)

  Hondenoverlast - vooral hondenpoep - wordt vaak als een van de grootste ergernissen genoemd in onze gemeente. Daar willen we in Gennep graag iets aan doen. Zo rijdt de poepzuiger vaker door de gemeente en we vertellen vaker en duidelijker dat er in Gennep een opruimplicht geldt. We gaan meer handhaven en er komen meer voorzieningen, zoals afvalbakken met hondenpoepzakjes.

  Lees meer
 • Wij zijn Samen Verder in Gennep!

  (30-01-2019)

  Samen Verder in Gennep (SViG) is een netwerk van betrokken inwoners met verschillende culturele achtergronden, vrijwilligers en organisaties zoals de bibliotheek, gemeente Gennep, Gennep Doet Mee, INTOS, Synthese, Museum het Petershuis en VluchtelingenZorg. Samen willen we werken aan een fijne gemeente, waarin iedereen elkaar ontmoet en met elkaar samenleeft. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht voor de statushouders die de afgelopen jaren in onze gemeente zijn komen wonen.

  Lees meer
 • Stadhuis krijgt opknapbeurt

  (27-12-2018)

  Vorige week is door burgemeester Peter de Koning en Chris van Kempen, directeur van CVK Bouw, de aannemingsovereenkomst getekend voor restauratie en verbouwing van het stadhuis aan de Markt in Gennep. De renovatie omvat vervanging van het natuurstenen leiendak, restauratie van natuurstenen elementen, reparatie en deels vernieuwing van de houten luiken en het volledig schilderen van het houtwerk. De werkzaamheden worden mede gefinancierd door het rijk en de provincie. Binnen wordt de raadszaal opgeknapt, geschilderd en voorzien van nieuw meubilair en nieuwe audiovisuele middelen.

  Lees meer
 • Tijdelijke huisvesting KEC Picardie

  (27-12-2018)

  De afgelopen tijd is bepaald waar het Kind Expertise Centrum (KEC) gaat komen en wat de omvang van het nieuwe gebouw wordt. De betrokken scholen, Spring Kinderopvang en de gemeente hebben nu ook een plan gemaakt voor de tijdelijke huisvesting. In de periode dat gesloopt en gebouwd wordt, verhuist een deel van de leerlingen namelijk tijdelijk naar een andere locatie. Daar blijven ze totdat de nieuwbouw klaar is. De tijdelijke huisvesting wordt georganiseerd in gebouwen, waar nu ook al onderwijs of opvang wordt geboden.

  Lees meer
 • VIA Gennep niet ontvangen?

  (11-10-2018)

  Heeft u de VIA Gennep niet ontvangen? Dat vinden we erg vervelend, maar het komt helaas wel eens voor. Als u de krant niet heeft ontvangen, dan kunt u dit melden bij Axender via telefoonnummer 046 - 411 7050 of via de website www.via-limburg.nl. Ook stellen we het op prijs als u dit aan de gemeente doorgeeft via communicatie@gennep.nl, zodat wij de kwaliteit van de bezorging in de gaten kunnen houden.

  Lees meer
 • Collegeprogramma Gennep: volle kracht vooruit!

  (27-06-2018)

  Het nieuwe college van gemeente Gennep heeft het programma voor de komende vier jaar klaar. In lijn met de wensen van de nieuwe coalitie gaat het college aan de slag om gemeente Gennep leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken. Het college biedt het collegeprogramma op 2 juli aan aan de gemeenteraad. Dit gebeurt samen met een voorstel om de begroting 2018 aan te passen en een financieel doorkijkje naar de meerjarenbegroting.

  Lees meer