Agenda commissie bezwaarschriften Gennep

Op maandag 25 maart 2019 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep drie hoorzittingen:

  • 19.00 uur             Besloten zitting
  • 19.30 uur             Besloten zitting
  • 20.00 uur             Besloten zitting

Locatie: gemeentehuis, Ellen Hoffmannplein 1 in Gennep, kamer Heijen.
Toegang via de Torenstraat.

De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. De commissie kan echter (al dan niet op verzoek) om gewichtige redenen besluiten de deuren te sluiten. Dat gebeurt in ieder geval bij bezwaarschriften in het kader van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning.