Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Archeologisch onderzoek Genneper Huys (13-09-2021)

Het Genneper Huys heeft een belangrijke plaats in onze geschiedenis. Opgegaan in de natuur ligt aan de uitmonding van de Niers de ruïne van de ooit zo imposante burcht. Wat rest is een grote begroeide heuvel in het landschap met hier en daar nog wat zichtbare restanten van de muren van de burcht. Deze restanten raken steeds verder in verval. Om te bepalen hoe de ruïne voor de toekomst zo goed mogelijk bewaard kan worden, wordt er een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Onderzoek naar de staat van de ruïne

Het onderzoek is nodig om een plan te maken voor het behoud van de ruïne. Het geeft inzicht in de toestand van de muren en funderingen, in de begrenzingen en samenhang en de ligging van de onderdelen. Ook is het belangrijk dat de leeftijd van de verschillende gesteentelagen wordt bepaald. Daarnaast wordt voor verschillende muurdelen uitgezocht wat de archeologische waarde van de grondlagen is die tegen het muurwerk liggen. Het onderzoek wordt in opdracht van Staasbosbeheer uitgevoerd door Onderzoeks- en Adviesbureau BAAC. Voorafgaand aan dit onderzoek zijn de cultuurhistorische waarden van de aanwezige beplanting en de natuurwaarden in kaart gebracht. De uitvoering van het archeologisch onderzoek is hierop aangepast.

Uniek rijksmonument

De ruïne, gelegen op grondgebied van Staatsbosbeheer, is een beschermd archeologisch en bebouwd rijksmonument dat van grote betekenis is. De komende jaren gaan we het Genneper Huys nog meer op de kaart zetten en ervoor zorgen dat het meer beleefbaar wordt. Daarom werken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, provincie Limburg, Staatsbosbeheer en gemeente Gennep nauw samen om te komen tot een goed plan voor behoud van de ruïne. Het archeologisch onderzoek wordt gefinancierd door de Rijksdienst.

Tijdelijke afsluiting ruïne

De werkzaamheden starten op maandag 13 september 2021. Tijdens de werkzaamheden wordt de omgeving van de ruïne afgesloten voor publiek. Het wandel- en fietspad blijft toegankelijk. Naar verwachting is zaterdag 2 oktober het pad naar het uitkijkplatform op de ruïne weer open.