Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Brief van de burgemeester (21-07-2021)

Beste inwoners en ondernemers,

Afgelopen weekend was een spannend weekend. Waar we aan het begin van de zomervakantie het water graag opzoeken ter ontspanning, stond nu de vraag centraal of het rivierwater ons tegemoet zou komen. Hoewel de verwachte piek van het hoogwater lager was dan in 1993, en sindsdien diverse maatregelen zijn genomen ter bescherming tegen hoogwater, was waakzaamheid geboden. Prognoses geven een goed beeld, maar water is nou eenmaal onvoorspelbaar.

We zagen de indrukwekkende beelden van wat het hoogwater aanrichtte in Zuid- en Midden-Limburg. Ondertussen monitorden we de situatie nauwgezet in samenwerking met de Veiligheidsregio. Hiervoor was sinds donderdagochtend een lokaal crisisteam van ambtenaren actief. De taken en werkzaamheden stemden we met Waterschap Limburg af. De brandweerkazerne werd ingericht als Lokaal Actie Centrum voor de regio, ter ondersteuning van de meldkamer. De dijkwachten controleerden de dijken op beschadigingen en kwelwater. Ook andere vrijwilligers en bedrijven boden hulp.

Inmiddels kunnen we opgelucht zeggen dat het grootste gevaar geweken is. We blijven de komende dagen alert op kwelwater en eventuele andere kwetsbaarheden. Aan inwoners en bezoekers van onze gemeente doe ik nogmaals de oproep om niet te recreëren in het vervuilde rivierwater; daar drijft van alles in mee, wat het levensgevaarlijk maakt. We leven mee met de gemeenten in Limburg waar het water een spoor van vernieling en leed heeft aangericht. In gedachten zijn we ook bij de plaatsen in België en Duitsland waar vele slachtoffers zijn gevallen.

Ik ben ontzettend trots op de grootschalige inzet van alle hulpdiensten, vrijwilligers en niet te vergeten onze eigen medewerkers gedurende de afgelopen dagen, dag en nacht. Namens de raad en het college spreek ik mijn dankbaarheid en bewondering uit voor al deze mensen die zich samen hebben ingezet voor onze veiligheid. Nu het gevaar van het hoogwater bijna is geweken, kunnen we weer vooruitkijken. Ik wens u allen een mooie zomer toe.

Hans Teunissen
Burgemeester