Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

College presenteert Begroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025 (30-09-2021)

Met trots heeft het college van B&W de Begroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025 vastgesteld. Het college is er in geslaagd om een sluitende Meerjarenbegroting te presenteren. Dat is best uniek in deze tijd, waarin veel gemeenten in financiƫle problemen verkeren. De ambities uit het coalitieakkoord blijven behouden, zonder te bezuinigen op voorzieningen voor onze inwoners. Op 8 november ligt de begroting ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Wilt u inzicht in de plannen van onze gemeente voor 2022 en wat hiervoor financieel begroot is? Dat kan via www.gennep.nl/begroting. Bij het gemeentekantoor kunt u daarnaast een papieren exemplaar inzien.