Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Commissie Bezwaarschriften Gennep (17-08-2021)

Op dinsdag 31 augustus 2021 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep vier hoorzittingen.

19.00 uur            Besloten zitting
19.30 uur            Besloten zitting
20.00 uur            Openbare zitting
20.30 uur            Openbare zitting

De hoorzittingen zijn in het gemeentehuis aan het Ellen Hoffmannplein 1. Toegang via de Torenstraat.

De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. De commissie kan echter (al dan niet op verzoek) om gewichtige redenen besluiten de deuren te sluiten. Dat gebeurt in ieder geval bij bezwaarschriften in het kader van de Wet werk en bijstand, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Om de coronamaatregelen te kunnen waarborgen kan de commissie tevens besluiten toehoorders te weigeren.