Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Commissie Bezwaarschriften Gennep (28-09-2021)

Op dinsdag 12 oktober 2021 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep twee hoorzittingen.

19.00 uur            Openbare zitting
19.30 uur            Besloten zitting

Locatie: gemeentehuis, Ellen Hoffmannplein 1 in Gennep.

De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. De commissie kan echter (al dan niet op verzoek) om gewichtige redenen besluiten de deuren te sluiten. Dat gebeurt in ieder geval bij bezwaarschriften in het kader van de Wet werk en bijstand, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.