Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Corona maakt creatief (06-10-2020)

De coronamaatregelen vragen om aanpassingen op vele fronten. Vanzelfsprekendheden vervagen meer en meer. Creativiteit en vindingrijkheid zijn nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Heeft u een mooi voorbeeld waarmee u anderen kunt inspireren? Geef het door aan de gemeente via communicatie@gennep.nl of (0485) 49 41 41.

Doorzettingsvermogen

De Gennepse sportverenigingen hebben het door corona niet makkelijk. Toch blijkt doorzettingsvermogen in het dna van deze verenigingen te zitten. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van wethouder Rob Peperzak met de voetbalverenigingen en enkele grote zaalsportverenigingen. De wethouder toonde zich vol bewondering over de enorme inzet van besturen en vrijwilligers om hun sportaccommodaties coronaproof in te richten.

Niet altijd genoeg

De maatregelen die door de verenigingen worden genomen, bleken in de praktijk helaas niet altijd genoeg. Daarom ging de gemeente met hen in overleg om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.  Een oplossing die de voetbalverenigingen noemden, is uitbreiding van hun kantine-capaciteit met inzet van een tent. Voordat dit voorstel goed besproken kon worden, volgde helaas het regeringsbesluit om alle sportkantines te sluiten. Deze optie is voorlopig dus nog niet aan de orde.

Trots

Het is geen makkelijke tijd voor de sportverenigingen. De gemeente is er trots op dat ze ondanks alles toch hun beste beentje voor blijven zetten. Zo zorgen ze ervoor dat de inwoners van de gemeente Gennep kunnen blijven sporten.