Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (20-10-2020)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 26 oktober 2020 om 20.00 uur vindt er een digitale voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen:

  • Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024
  • 2e Trimesterrapportage 2020
  • Instellen verbod op afsteken vuurwerk, 1e wijziging van de APV gemeente Gennep
  • Benoeming lid rekenkamercommissie
  • Wijziging bebouwde komgrens Goorseweg Ottersum
  • Zienswijze aangepaste begroting 2021-2024 MGR
  • Ingediend verzoek tot agendering door de fractie D66

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staat de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.