Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (17-11-2020)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 30 november 2020 om 20.00 uur vindt er een digitale voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.​

  • Integrale visie op het sociaal domein in Gennep
  • Vaststelling verordening beslistermijn schulddienstverlening
  • Belastingverordeningen 2021
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Teelebeekstraat ong., Milsbeek'
  • Toestemming toetreding gemeente Mook en Middelaar bij BsGW
  • Bedrijveninvesteringszone Centrum Gennep 2021 - 2025

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.

De voorbereidende raadsvergadering van 23 november gaat niet door.