Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (08-12-2020)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid.

Maandag 14 december 2020 om 20.00 uur vindt er een digitale besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Integrale visie op het sociaal domein in Gennep
  • Bedrijveninvesteringszone Centrum Gennep 2021 - 2025
  • Vaststelling verordening beslistermijn schulddienstverlening
  • Belastingverordeningen 2021
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Teelebeekstraat ong., Milsbeek'
  • Toestemming toetreding gemeente Mook en Middelaar bij BsGW

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden