Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (13-04-2021)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 19 april 2021 om 20.00 uur vindt er een digitale besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Vaststelling Beleidsplan Schulddienstverlening 2021
  • 1e tranche Regio Deal en 1e projectenvelop Investeringsagenda
  • Wijziging Verordening rekenkamercommissie Gennep
  • Herbenoeming lid rekenkamercommissie Gennep
  • Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens
  • Budgetoverhevelingen en restantkredieten 2020
  • Bestemmingsplan Steenweg, Milsbeek

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.