Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (11-05-2021)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 17 mei om 20.00 uur vindt er een digitale voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Aanbieding rekenkamerrapport informatieveiligheid
  • Vaststelling nota Internationale Werknemers - Huisvesting
  • Vaststelling RES Noord- en Midden-Limburg 1.0
  • Verordening Starterslening gemeente Gennep 2021
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Oudebaan ong. Milsbeek'
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Kleineweg 62 Gennep'
  • Ingediend verzoek tot agendering door de fractie D66

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden. Op dinsdag 25 mei is er nog een voorbereidende raadsvergadering.