Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (18-05-2021)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Dinsdag 25 mei 2021 om 20.00 uur vindt er een digitale voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Jaarstukken 2020
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en jaarverantwoording 2020 VRLN
  • Zienswijze begroting 2022 BsGW en meerjarenraming
  • Ontwerpbegroting 2022 incl. meerjarenbegroting 2023 - 2025 RUDLN
  • Jaarrekening 2020 en begroting 2022 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord
  • Jaarverslag 2020, begrotingswijziging 2021-1, begr. 2022, meerjaren perspectief 2023-2025 Omnibuzz
  • Bouw- en omgevingsleges - aanpassing van de Legestabel 2021

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.