Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (01-06-2021)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 7 juni 2021 om 20.00 uur vindt er een digitale besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

 • Benoeming burgerraadslid
 • Jaarstukken 2020
 • Vaststelling nota Internationale Werknemers - Huisvesting
 • Vaststelling RES Noord- en Midden-Limburg 1.0
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en jaarverantwoording 2020 VRLN
 • Jaarrekening 2020 en begroting 2022 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord
 • Zienswijze begroting 2022 BsGW en meerjarenraming
 • Ontwerpbegroting 2022 incl. meerjarenbegroting 2023 - 2025 RUDLN
 • Omnibuzz, jaarverslag 2020, begrotingswijziging 2021-1, begr. 2022, meerjarenperspectief  2023-2025
 • Verordening Starterslening gemeente Gennep 2021
 • Vaststelling bestemmingsplan 'Oudebaan ong. Milsbeek'
 • Vaststelling bestemmingsplan 'Kleineweg 62 Gennep'
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Looiseweg 11 Ottersum’
 • Bouw- en omgevingsleges - aanpassing van de Legestabel 2021

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.