Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De raad heeft besloten (17-11-2020)

De begrotingsraad leek in niets op de hoogmis die een raadsvergadering over de begroting hoort te zijn. Het ging nog steeds over miljoenen, maar liefst 55, maar van vuurwerk was geen sprake. Dat kwam ook door het aangekondigde landelijke verbod op vuurwerk. De Gennepse aanpassing van de APV om een algeheel vuurwerkverbod mogelijk te maken, werd om die reden voorlopig uitgesteld tot er zekerheid is over de landelijke voornemens.

Belangrijker voor de sfeer was dat van de 17 raadsleden, er maar 13 aanwezig waren, en dan ook nog alleen maar digitaal. De aangescherpte coronamaatregelen maakten dat de raad op het laatste moment besloot niet in de raadszaal bijeen te komen. Dat was voor de PvdA weer reden om maar helemaal niet mee te doen. Hierop werd scherpe kritiek geuit door de andere fracties. Omdat de SP ook verre van compleet was, was het voor burgemeester Teunissen niet moeilijk om de vergadering in drie uur af te ronden, waar anders toch gauw een paar uur meer nodig zijn. Toen was de begroting dan ook vastgesteld. Dit met de stemmen van D66 tegen.

Daarnaast zijn er twee voorstellen aangenomen. Eén om de verenigingen ook in de tweede helft van dit jaar financiële coronasteun te geven. Een ander om de stichting GESP de gevraagde €5.000 aan noodsteun voor de zusterstad San Pedro de Lovago toch alleen maar voor te schieten. D66 stemde tegen dit voorstel, maar stond alleen. Om 20.00 uur klonk de hamer voor het laatst. Alleen de burgemeester moest toen nog naar huis, want die had de vergadering geleid vanuit het stadhuis.