Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De raad heeft besloten (02-02-2021)

De avondklok bracht op 25 januari in veel steden onrust. Dat was ook voelbaar bij de start en de afsluiting van de raadsvergadering, die vanwege de lockdown weer digitaal plaatsvond. De nestor van de raad, de heer Wessels, gaf al snel aan dat “als dit zo door zou gaan, het nog wat zou worden die avond.” Dat bleek mee te vallen. Het waren ook niet de minste onderwerpen die werden behandeld. Wat te denken van het beleid voor het huisvesten van groepen internationale werknemers? En de toekomst van de energievoorziening in Gennep?

Huisvesting arbeidsmigranten

De raad stortte zich eerst op hoe om te gaan met de groeiende groep arbeidsmigranten, waarvan een deel seizoenswerk verricht, maar een groot deel ook langer in Gennep werkt. Het college had voorgesteld om zich “verantwoordelijk” te voelen voor de huisvesting van deze groep, maar de meerderheid van de raad vond dat te dwingend. Het werd gewijzigd in een “streven naar”, in de wetenschap dat het probleem alleen door samenwerking in de regio kan worden opgelost.

Iedereen wil niet alleen concentraties in woonwijken voorkomen, maar ook al te grote opvanglocaties elders. Het maximum werd gesteld op 250 personen per locatie buiten de woonwijken. Voor locaties boven de 25 personen zal steeds de gemeenteraad aan zet zijn. Daarnaast heeft de raad beslist dat er de komende maanden gesprekken worden aangegaan met de inwoners. Het voorstel om de APV aan te passen, zodat er ook echt opgetreden kan worden tegen misstanden bij kamerbewoning, werd aangenomen met alleen de fractie van de PvdA tegen.

Maasheggen

De raad stelde een breed gedragen visie vast op het herstel van de Maasheggen aan de Gennepse kant van de Maasoevers. CDA, SP en VVD riepen het college op om toch ook eens alle toekomstwensen voor de maasoevers goed op een rij te zetten, want Maasheggen zijn prachtig, maar de Lob van Gennep, waterrecreatie, klimaatadaptatie en waterveiligheid moeten ook in beeld blijven.

Energielandgoed Wells Meer

Als slotstuk van de avond stond een voorstel van de coalitiepartijen op de rol om in te stemmen met een deelname aan het energielandgoed Wells Meer. Gemeente Bergen wil daar een grootschalig productiepark door zonne- en windenergie aanleggen en heeft Gennep aangeboden deel te nemen. Voor € 10 miljoen kunnen Gennep, Venray en Mook zich gezamenlijk inkopen. De raad was unaniem voor.

Verschil van mening was er alleen over het voorstel om dan verder geen medewerking meer te verlenen aan grootschalige energie(opwek)initiatieven met zon en wind op land in Gennep. De PvdA en D66 vonden het te ver gaan om dit nu al te blokkeren. Wethouder Peperzak gaf aan dat zelfs zonneparken van 15 hectare zoals op Arvato, nog tot de kleinschalige initiatieven worden gerekend, maar dat hielp niet om tot een unaniem standpunt te komen. Het voorstel werd wel vastgesteld.  Even na half 11 viel de hamer van burgemeester Teunissen.