Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De raad heeft besloten (27-07-2021)

Raadzaal

De raad had meer dan 3 uur nodig voor de laatste vergadering voor de zomer. De vergadering begon met het resultaat van het project Jongeren en Politiek van de derdeklassers van het Elzendaalcollege.

Paul Nieuwendijk presenteerde de acht voorstellen van de leerlingen om Gennep en de school zelf duurzamer te maken. De raad was enthousiast over de voorstellen en gaat zich er verder over buigen. Daarna deed de burgemeester verslag van zijn ervaringen met het hoogwater, waarbij hij met trots vertelde dat de gemeente veel complimenten had gekregen van inwoners en ondernemers. Met name over de manier waarop de gemeente had opgetreden en gecommuniceerd en met veel medewerkers 24/7 paraat stond de afgelopen dagen. Vanuit de raad stroomden de complimenten bijna net zo overvloedig als de Maas en Niers.

Daarna volgden de raadsvoorstellen. Wat de raad betreft kunnen de dorpsaccommodaties in Ven-Zelderheide, Heijen en Ottersum gerealiseerd worden. Er zijn miljoenen beschikbaar gesteld. In Heijen kan ook de buitenruimte bij d’n Toomp worden aangepast zodra het ’kermisterrein‘ niet meer beschikbaar is. Een voorstel van D66 om onafhankelijk onderzoek te doen naar de gang van zaken rond de aankoop van de kerk in Ven-Zelderheide haalde het niet. De raad vond in meerderheid dat hier niets onoorbaars was gebeurd.

De stand van zaken na het eerste trimester stond op de agenda en daar was de raad positief over. Een voorstel om als gemeente invloed uit te oefenen op het lesprogramma over onder meer waarden en normen haalde het niet. De raad vond dat de overheid zich hier niet rechtstreeks mee hoeft te bemoeien. Dat is aan het onderwijs zelf. Het voorstel voor de begroting voor het komend jaar, de voorjaarsnota, werd unaniem aangenomen. De financiële toekomst van Gennep is gezond. Een voorstel van D66 en PvdA om een fonds te vormen om minima deel te laten nemen aan sport en cultuur werd aangenomen. Bij de begroting moet hier ca. € 20.000 voor gevonden worden.

De raad besloot dat gronden die nodig zijn voor de aanleg van de Verbindingsweg, van de zandafgraving bij De Diepen richting de N271 ter hoogte van Milsbeek, altijd eerst aan de gemeente moeten worden aangeboden en dus niet aan derden. Ten slotte kan in Heijen een twee-onder-een-kapwoning gebouwd worden aan de Kasteelstraat. Om 23.00 uur hamerde de burgemeester de vergaderingen wenste iedereen een fijne vakantie.