Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Digitale informatiemarkt Lob van Gennep (22-12-2020)

Vanwege corona is het niet mogelijk om u fysiek te informeren over de voortgang van het project Lob van Gennep. Daarom kunt u een digitale informatiemarkt bekijken. Daarin geeft het projectteam uitleg over verschillende onderwerpen.

Zo komen de opgave van het project, de alternatieven en tussenresultaten en de onderzoeken naar milieu en leefomgeving aan bod. Ook over de ruimtelijke kwaliteit, de vier deelgebieden en de planning geeft het team informatie. Wilt u de digitale informatiemarkt bekijken? Kijk op www.lobvangennep.nl.