Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Ecologisch maaibeheer (12-08-2021)

Gemeente Gennep is blij met de vele positieve reacties die zijn binnengekomen op het ecologisch maaibeheer. Samen zetten we ons in voor behoud en herstel van regionale flora en fauna! Graag brengen we u periodiek op de hoogte van ons maaibeheer.

Extra maaibeurt

In augustus wordt er extra gemaaid. Door de overstromingen, de vele regenval en de daardoor hoge grondwaterstand groeit het gras hard, waardoor het te veel overheerst. Ook is het gras op veel plekken platgeslagen door de overstromingen, waardoor het leven daaronder stikt.

Om kruidachtige planten zonlicht en ruimte te bieden maaien we de bermen grotendeels. Dit doen we gefaseerd, door de ruigere delen te laten staan. Zo behouden we het leefgebied van diverse soorten en creëren we de ideale schuilgelegenheid, broedmogelijkheden en voedselzone voor vele insecten- en diersoorten.

Verkeersveiligheid en overlast

We vinden het belangrijk dat verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. Het gras staat momenteel extra hoog door het natte weer. Daarom is het nodig om extra te maaien langs fietspaden en drukke kruispunten. Zo voorkomen we gevaarlijke situaties.

Het is niet mogelijk om de overlast van grasaren volledig te voorkomen. De aren zijn natuurlijke zaden van grassen en groeien op heel veel plekken. Het is onmogelijk om alle plekken vrij te maken van grasaren. Daarom is het belangrijk dat hondenbezitters zelf goed opletten. Controleer na elke wandeling uw hond op de plekken waar grasaren zich kunnen hechten. Dit zijn de huid tussen de tenen, op de kop (ogen, neus en oren) en de huidplooien rond voor en achterpoten.