Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Ecologisch maaibeleid (21-09-2021)

Sinds vorige week zijn we weer bezig met het ecologisch maaien van de bermen in de gemeente. Dit doen we door het maaisel direct weer op te zuigen, waardoor we investeren in bloemrijke bermen. Dat is goed voor insecten en de leefbaarheid van het gebied.

Ook maaien we de begroeiing hoger af dan voorheen, zodat meerjarige kruiden volgend jaar weer makkelijk kunnen opkomen. We maaien gefaseerd. Dit houdt in dat op sommige plekken de vegetatie blijft staan als overwinteringsplek voor diverse plant- en diersoorten. Kijk voor meer informatie over deze maaironde op www.gennep.nl/maaironde.