Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Een bloemenlint door heel Limburg (02-03-2021)

Al een paar jaar geven we samen met stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) bloemenzaden uit in het voorjaar. Die kunt u op uw perceel of op de randen en overhoeken van uw terrein inzaaien. De bloemen bieden voedsel en beschutting aan bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Daarmee zijn ze waardevol voor de biodiversiteit.

Dit jaar is er een overkoepelende actie door de hele provincie Limburg. Deze actie vervangt onze reguliere, gemeentelijke actie. Het doel is om van Mook tot Maastricht een prachtig lint van kleurrijke, geurende bloemen in te zaaien. Doet u ook mee? Bestel voor 20 maart 2021 uw zaden tegen een kleine bijdrage via www.bloemenlintlimburg.nl.