Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Foto’s door CycloMedia

CycloMedia maakt momenteel foto’s in de gemeente. CycloMedia is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierop van toepassing. CycloMedia verwerkt de persoonsgegevens op grond van artikel 6.1 sub f AVG.

Waar worden de opnamen voor gebruikt?

De opnamen worden geregistreerd in een database en worden, onder strenge voorwaarden, beschikbaar gesteld aan publieke en private organisaties. Deze beelden worden vervolgens gebruikt voor onder andere inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de invoering en uitvoering van wetgeving en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Privacy gevoelige informatie

In de opnamen wordt privacy gevoelige informatie, zoals herkenbare personen en kentekens van auto’s, onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). De geblurde opnamen worden door CycloMedia bewaard om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen met afnemers en voor back-up doeleinden. CycloMedia heeft daarnaast een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de toepassing en naleving van AVG.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over deze opnamen? Of heeft u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of gegevensoverdraagbaarheid? Dan kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel. Of stuur een mail naar privacy@cyclomedia.com. Kijk voor meer informatie op de website van CycloMedia