Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gemeente sluit prestatieafspraken met corporaties en huurders (08-12-2020)

Als gemeente regisseren wij het lokale volkshuisvestingsbeleid. Woningcorporatie Destion en de Huurdersraad, woningcorporatie Mooiland en de Huurdersvereniging Gennep zijn hier nauw bij betrokken. Ieder jaar maken we met deze partijen prestatieafspraken.

Afspraken over doelgroepen

De prestatieafspraken gaan bijvoorbeeld over de huisvesting van bepaalde doelgroepen, zoals vergunninghouders en woonwagenbewoners. Verder maakten we afspraken over nieuwbouw en verkoop van huurwoningen en over betaalbaarheid en beschikbaarheid. Ook de kwaliteit en duurzaamheid van deze woningen en de leefbaarheid in de wijken zijn belangrijke onderwerpen.

Mooiland wil bijvoorbeeld haar gebouwen met een lift levensloopbestendig maken. Zo kunnen huurders langer zelfstandig thuis blijven wonen. In 2021 komt de corporatie met een plan van aanpak. Destion gaat meer multiwoningen bouwen. Dit zijn levensloopbestendige woningen, met een woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer op de begane grond. Zowel ouderen als kleine gezinnen kunnen hier wonen.

Meer informatie

De gemaakte afspraken sluiten aan bij onze woonvisie. Wilt u de prestatieafspraken bekijken? Kijk op www.gennep.nl/prestatieafspraken.