Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Geslaagde Netwerkbijeenkomst Positieve Gezondheid (12-10-2021)

Op donderdag 7 oktober vond de Netwerkbijeenkomst Positieve Gezondheid plaats in zaal Pica Mare in Gennep. Het thema was eenzaamheid. Ruim 85 deelnemers luisterden naar een lezing van schrijver, journalist en dichter Joris van Casteren.

De lezing maakte indruk en bracht het gesprek over de aanpak van eenzaamheid op gang. Daarna waren er enkele pitches, onder andere over laaggeletterdheid en eenzaamheid en over het zorgen voor verbinding tussen inwoners in onze gemeente. Als verrassing gaf het Genneps Vocaal Ensemble bovendien nog een prachtig optreden. We kijken terug op een geslaagde en goed bezochte bijeenkomst, die de deelnemers heeft geïnspireerd en gemotiveerd om Positieve Gezondheid in onze gemeente verder uit te bouwen.