Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Hulp bij schade door hoogwater (17-08-2021)

Heeft u schade door hoogwater? Inmiddels zijn er verschillende regelingen van kracht. Zo geldt de Wet tegemoetkoming bij schade door rampen (Wts) en biedt de Belastingdienst hulp aan de getroffenen.

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor het hoogwater in Limburg van juli 2021. Mensen, organisaties en bedrijven die door de overstromingen schade hebben opgelopen die niet gedekt wordt door een verzekering kunnen schade melden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de materiĆ«le schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. 

De Belastingdienst komt met een speciaal telefoonnummer en e-mailadres

Burgers en ondernemers die getroffen zijn door de watersnood krijgen hulp bij belastingzaken. Er wordt bij de hulp rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden. Het gaat bijvoorbeeld om het verlenen van tijdelijk uitstel van belastingbetaling, of het tijdelijk stopzetten van de motorrijtuigenbelasting. Ook met andere fiscale vragen met betrekking tot de watersnood kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. 

U kunt hiervoor gebruik maken van het speciale telefoonnummer 088-15 42 600 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). Uw vragen kunt u ook mailen naar wateroverlast@belastingdienst.nl. Ondernemers die gebruik maken van een fiscaal adviseur kunnen zich via hun adviseur melden op het hierboven genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook eens op www.gennep.nl/nazorghoogwater