Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Intrekking inbreidingsbeleid (21-09-2021)

Het college van B&W heeft besloten om het ‘Beleid woningbouw op een inbreidingslocatie’ (inbreidingsbeleid) in te trekken. In dit beleid was opgenomen dat er maximaal 5 woningen per jaar gerealiseerd mochten worden op particuliere kavels in de bebouwde kom. Het college stelt kwaliteit echter boven kwantiteit. Daarom is zo’n maximum achterhaald.

Woningbouwinitiatieven in de bebouwde kom worden in samenspraak met de initiatiefnemer nog steeds getoetst aan de geldende stedenbouwkundige inzichten, zoals het huisvestingsbeleid. Het inbreidingsbeleid is vanaf nu geen belemmering meer.