Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Investeren in een leefbaarder Gennep (27-07-2021)

Lening gemeente

Onlangs heeft gemeente Gennep een langlopende lening van € 25 miljoen afgesloten voor 20 jaar. We gebruiken dit geld om te investeren in grote projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. Bijvoorbeeld het opknappen van de openbare ruimte, gemeenschapsaccommodaties, de tijdelijke sporthal en het KEC Ganapja.

Om deze investeringen te betalen heeft de gemeente geld nodig. Als dit geld niet op de rekening staat, moet het geleend worden. Het is heel gebruikelijk dat gemeenten geld lenen.

Vergelijk het met een hypotheek

Door het afsluiten van een lening neemt de schuld van de gemeente toe. Dit is niet erg, mits dit binnen de norm blijft. Met deze nieuwe lening blijven we binnen de normen die gelden voor een gezonde financiële balans. De jaarlijkse inkomsten die een gemeente heeft, bepalen hoeveel schuld een gemeente kan dragen. Dit is goed te vergelijken met het afsluiten van een hypotheek om een woning te kopen. Hoeveel geld u kunt lenen, hangt af van uw loon. Datzelfde principe geldt ook voor gemeenten.

Financiële meevaller

Gemeente Gennep heeft in het verleden meerdere langlopende leningen afgesloten. Jaarlijks lossen we een deel van deze leningen af en betalen we een rentevergoeding. Op deze manier verdelen we de kosten over een lange termijn. Het rentepercentage om geld te lenen is op dit moment zeer gunstig en lager dan we hadden begroot. Dit levert een financiële meevaller op voor de gemeente.