Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Lob van Gennep: wat zijn de feiten?

Er wordt druk gesproken en geschreven over het project Lob van Gennep. Niet alle berichten geven een juiste weergave. Dat maakt het lastig voor mensen om een beeld over het project te vormen. Daarom zetten we een aantal feiten op een rij.

De spoorbrug bij Mook is geen onderdeel van het MIRT of Deltaprogramma

Op dit moment is de spoorbrug bij Mook geen project dat onderdeel is van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), noch van het nationale Deltaprogramma. Of en wanneer dit een project zou kunnen worden, is niet bekend. Wel is bekend dat de pijlers van de brug voor enige opstuwing in de Maas zorgen, vanaf het moment dat de waterstand boven het stuwpeil uitkomt. Bij de bepaling van waterstanden houden we rekening met de spoorbrug. Dit geldt voor elk van de drie alternatieven.

Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’ pakt de flessenhals onder de verbindingsweg Oeffelt-Gennep aan

Onder de verbindingsweg Oeffelt-Gennep (N264) is een smalle waterdoorgang. Deze ‘flessenhals’ zorgt stroomopwaarts hiervan voor hogere waterstanden in de Maas. Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt' van provincie Noord-Brabant moet ervoor zorgen dat bij hoogwater de waterstand afneemt. Dit gebeurt door het verwijderen van delen van het huidige landhoofd bij de brug (aan Oeffeltse zijde) waardoor de doorstroomopening verbreedt, en door het verlagen van de uiterwaard. Bekijk de factsheet.

Bekijk de hoogte van uw perceel

Ga daarvoor naar de website van Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Door in te zoomen of een adres of plaats in te vullen, kunt u gebieden van dichtbij bekijken. Wanneer u op de locatie van uw perceel klikt, verschijnt informatie over de hoogte in meters.

Kijk voor meer informatie op de website van Lob van Gennep, schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg @LobVanGennep via Facebook en Twitter.